home

Visie eerstelijnszorg 2030 onderstreep 3

Afgelopen 23 mei hebben wij met een flink aantal huisartsen gesproken en gedebatteerd over de rol van Mediis in het waarborgen van de continuïteit van onze huisartsenzorg én over samenwerken in de wijk, waarbij de visie op de eerstelijnszorg de revue is gepasseerd. De ontwikkelingen in de zorg maken dat Mediis zich ontwikkelt, en het takenpakket zich uitbreidt. Er is daarom gesproken over de rol die door de leden aan Mediis wordt toebedeeld en de rol van de huisarts in het versterken van de eerstelijn.

  • Een groot aantal leden zien een rol weggelegd voor Mediis als het gaat om het faciliteren van startende praktijken.
  • Ook zien ze het belang van het versterken van de eerstelijn.
  • Samenwerken in de wijk met thuiszorg en vooral het sociaal domein wordt als verbeterpunt genoemd.
  • Elkaar leren kennen en informatie uitwisselen zijn belangrijke voorwaarden voor die samenwerking. 

Het bestuur en directie blikken terug op een mooie avond met de eerste waardevolle input van jullie aan het bestuur. Dank daarvoor!

Laat je stem horen

Naar aanleiding van het tweede deel van die avond: de samenwerking in de eerste lijn willen we nog heel graag stappen zetten, en met jullie in gesprek gaan.

Vanuit VWS worden er beleidsstukken opgesteld die oplossingen moeten bieden voor de zogenoemde zorgkloof, zoals de Visie Eerstelijnszorg. Dit voelt vaak als abstract en ver van je bed. 

Dat is dan ook de reden dat we graag voor onszelf een praktisch toekomstbeeld willen formuleren. Zo weten we straks concreet wat we als regio in de praktijk willen doen om knelpunten aan te pakken, en kunnen we de juiste acties ondernemen.

Het bestuur moedigt iedereen aan om mee te denken over deze toekomst door input te leveren. Voor huisartsen, praktijkmanagers, VS en PA is dit door middel van de dialoogsessies. Voor praktijkondersteuners, doktersassistenten en de cliëntenraad is dit door middel van een vragenlijst.

Achtergrond | de situatie in onze regio

De continuïteit van de huisartsenzorg in onze regio staat onder druk doordat er een gebrek is aan praktijkhouders.Ook speelt de verwachte bevolkingsgroei van 25% per 2040 een rol, vergeleken met het landelijke gemiddelde van 8%. Vanuit meerdere perspectieven wordt het steeds lastiger om de toenemende zorgvraag bij te benen, waardoor een zorgkloof ontstaat. 

 

 

Wilco van Groeningen

Paul Westerhout heeft als ZZP'er, na het vertrek van Anita, het beheer en de uitvoering van de financiële administratie gedaan. Nu hebben wij een nieuwe rots in de financiële branding: Wilco van Groeningen. Hij is 1 mei gestart, Paul blijft tot juli om hem in te werken. 

Mediis zoekt ook nog een directe collega voor Wilco te weten een business controller. De vacature kun je bekijken op Indeed.

Wie is Wilco van Groeningen?

Mijn naam is Wilco van Groeningen en ga bij Mediis aan de slag in de functie van financieel-administratief medewerker. De laatste jaren ben ik werkzaam geweest bij een Bemiddelingsbureau voor de Zorg. Hierin was ik de spil in het facturatieproces naar de zorgverlener en de ZZP’er. Bij Mediis is het takenpakket wat breder en ik wil heel graag mijn steentje bijdragen om processen (beter) te stroomlijnen.

Privé

Ik ben getrouwd, heb 2 volwassen kinderen en inmiddels 2 kleinkinderen. Naast de familieman die ik ben, sport ik graag en vind hierin heel veel voldoening. Voor nu is het fietsen, wandelen (met de hond erbij), squashen en kajakken. Ik schaats graag op natuurijs, maar dat is minimaal de laatste jaren.

Afbeelding met alles

Vandaag is de laatste dag om je in te schrijven voor de speciale huisartsenavond op donderdag 23 mei, aansluitend op de verkorte ledenvergadering. Zorg dat je er bij bent en discussieer mee. 

Inschrijven kan via de cursuskalender, of geef het door aan scholing@mediis.nl als je een waarnemend huisarts bent.

Visie eerstelijnszorg 2030

De Visie Eerstelijnszorg 2030 wordt vaak in één adem genoemd met het verbeteren van de samenwerking tussen partijen in het sociaal domein, eerste en tweede lijn zorg. Hoe gaan we ons regionaal en per discipline organiseren, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan toekomstbestendige en toegankelijke zorg? De visie bestaat uit zes doelen, waar we niet alleen gezamenlijk aan kunnen werken, ook kunnen we binnen één discipline hieraan bijdragen. Wil je weten wat de zes doelen inhouden? Bekijk dan de tabel hieronder. 

Het project 'toekomst huisartsenzorg Midden-Holland 2030'

Tezamen streven de zes doelen naar toegankelijke eerstelijnszorg zorg en gelijke kansen voor iedereen, nu en in de toekomst. Het project 'toekomst huisartsenzorg Midden-Holland 2030', uitgevoerd door Emma Ouwerkerk, kijkt naar wat er binnen Mediis en de huisartsenpraktijk gedaan kan worden, om te werken aan deze doelen.

Speciale huisartsenavond op 23 mei

Tijdens de speciale huisartsenavond op 23 mei wordt o.a. de visie besproken en gaan we graag het gesprek met jullie hierover aan. Wil je hier nog bij zijn, neem dan contact op met scholing@mediis.nl.

Dialoogsessies

Binnenkort wordt er een uitnodiging gestuurd naar huisartsen en praktijkmanagers voor dialoogsessies om input te leveren. Ook worden andere praktijkmedewerkers betrokken bij het leveren van input.

Vragen

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, dan kan er contact worden opgenomen met Tjarda Scheltens, Tessa van Leeuwaarden of Emma Ouwerkerk.

Wat houden de doelen in?

Klik op de afbeelding voor een groter exemplaar. 

doelen visie eerstelijnszorg 2030

 

Vacature alert controller

Mediis zoekt een servicegerichte business controller. Onze toekomstige collega gaat, in deze voor ons nieuwe functie, zijn/haar expertise inzetten, structuur aanbrengen en financiële processen optimaliseren. Ben je, of ken je iemand, die het leuk vindt om in een informele groeiende organisatie deze rol op zich te nemen? De vacature staat op Indeed

 

­