home

foto aj en tj klein

Afgelopen ledenvergadering stond 'versterking eerstelijnszorg 2030' op de agenda. Hierin werden drie activiteiten benoemd die Mediis in dit kader heeft geïnitieerd. Deze hebben het doel om de landelijke visie eerstelijnszorg 2030 te vertalen naar de huisartsenzorg in onze regio, voor een toegankelijke eerstelijnszorg zorg en gelijke kansen voor al onze patiënten.

Er worden knelpunten ervaren in de huisartsenzorg. Zo is nu al een personeelstekort te merken, ligt de werkdruk hoog en is het lastig om opvolgers te vinden voor praktijken. Dit gaat komende jaren alleen maar stijgen met de vele nieuwbouwprojecten in onze regio en de vergrijzing. Versterking eerstelijnszorg 2030 helpt om oplossingen te zoeken voor deze knelpunten. Zo willen wij in de toekomst toegankelijke en kwalitatief goede zorg op de juiste plek, door de juiste persoon blijven leveren.

  • Met het bureau Common Eye gaan we kijken hoe we ons regionaal gaan organiseren als eerstelijnszorginstellingen om betere samenwerking mogelijk te maken.
  • Daarnaast willen we ook graag op praktisch niveau een beeld krijgen van hoe het werk en de samenwerkingen van de huisarts eruit gaan zien in 2030. Dit is waar onze nieuwe wijkmanagers en de consultant van VGZ zich over gaan buigen. 

Tjarda Scheltens | medisch directeur 

emma ouwerkerk“De eerstelijns inkopers van VGZ hebben Mediis het aanbod gedaan om één van hun onafhankelijke consultants in te zetten. Het is voor het eerst dat een consultant van VGZ bij een zorggroep gaat werken, eerder werden ze vooral in de tweede lijn ingezet. Deze consultant, Emma Ouwerkerk (zie foto rechts), gaat huisartsen betrekken bij deze visie Versterking eerstelijnszorg en hen de mogelijkheid geven om hun ideeën hierover te laten horen.

"Het is van belang dat we als huisartsen meedenken en praten over de toekomst van de eerste lijn. Met de inzet van Emma kunnen we hier een goede start mee maken en verwachten we dat in onze regio de huisartsenzorg een onmisbaar onderdeel gaat zijn van een vernieuwde eerstelijnszorg die past bij wat nodig en mogelijk is in 2030.”

"Emma biedt een onafhankelijke blik en zet zich in om ons te helpen met het vormen van dit toekomstbeeld. Net zoals wij streeft VGZ naar het bieden van zinnige zorg zodat we ook in de toekomst goede en betaalbare zorg kunnen leveren aan alle Nederlanders. De visie opstellen kan ze natuurlijk niet allen, daar heeft ze input voor nodig vanuit ons allen."

Arend-Jan Reinink | directeur bedrijfsvoering 

“Dat er nog voldoende mogelijkheden zijn om de samenwerking tussen partijen onderling in de eerste lijn maar ook tussen eerste lijn en sociaal domein te verbeteren is eenieder wel duidelijk. Ook kunnen huisartsen en de huisartsenpraktijk zelf veel betekenen om de visie te realiseren. In welke vorm en op welke manier we beter kunnen (samen)werken, daar heeft niet iedereen hetzelfde beeld bij. Met behulp van dit onderzoek achterhalen we welke beelden er zijn bij onze huisartsen over de toekomst van de huisartsenzorg, samenwerking en welke gemene deler we daaruit kunnen destilleren. Dit gebruiken we als basis voor een verdere concrete uitwerking.”

Informatie en vragen

Gedurende het traject zullen updates gedeeld worden over de status. Mocht je vragen hebben kan contact opgenomen worden met Tjarda Scheltens | t.scheltens@mediis.nl,  Arend-Jan Reinink | a.reinink@mediis.nl of de consultant van VGZ: Emma Ouwerkerk | e.ouwerkerk@vgz.nl  en 06 42 32 19 94.

­