home

Visie eerstelijnszorg 2030

De Visie Eerstelijnszorg 2030 wordt vaak in één adem genoemd met het verbeteren van de samenwerking tussen partijen in het sociaal domein, eerste en tweede lijn zorg. Hoe gaan we ons regionaal en per discipline organiseren, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan toekomstbestendige en toegankelijke zorg? De visie bestaat uit zes doelen, waar we niet alleen gezamenlijk aan kunnen werken, ook kunnen we binnen één discipline hieraan bijdragen. Wil je weten wat de zes doelen inhouden? Bekijk dan de tabel hieronder. 

Het project 'toekomst huisartsenzorg Midden-Holland 2030'

Tezamen streven de zes doelen naar toegankelijke eerstelijnszorg zorg en gelijke kansen voor iedereen, nu en in de toekomst. Het project 'toekomst huisartsenzorg Midden-Holland 2030', uitgevoerd door Emma Ouwerkerk, kijkt naar wat er binnen Mediis en de huisartsenpraktijk gedaan kan worden, om te werken aan deze doelen.

Speciale huisartsenavond op 23 mei

Tijdens de speciale huisartsenavond op 23 mei wordt o.a. de visie besproken en gaan we graag het gesprek met jullie hierover aan. Wil je hier nog bij zijn, neem dan contact op met scholing@mediis.nl.

Dialoogsessies

Binnenkort wordt er een uitnodiging gestuurd naar huisartsen en praktijkmanagers voor dialoogsessies om input te leveren. Ook worden andere praktijkmedewerkers betrokken bij het leveren van input.

Vragen

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, dan kan er contact worden opgenomen met Tjarda Scheltens, Tessa van Leeuwaarden of Emma Ouwerkerk.

Wat houden de doelen in?

Klik op de afbeelding voor een groter exemplaar. 

doelen visie eerstelijnszorg 2030

 

­