home

Visie eerstelijnszorg 2030 onderstreep 3

Afgelopen 23 mei hebben wij met een flink aantal huisartsen gesproken en gedebatteerd over de rol van Mediis in het waarborgen van de continuïteit van onze huisartsenzorg én over samenwerken in de wijk, waarbij de visie op de eerstelijnszorg de revue is gepasseerd. De ontwikkelingen in de zorg maken dat Mediis zich ontwikkelt, en het takenpakket zich uitbreidt. Er is daarom gesproken over de rol die door de leden aan Mediis wordt toebedeeld en de rol van de huisarts in het versterken van de eerstelijn.

  • Een groot aantal leden zien een rol weggelegd voor Mediis als het gaat om het faciliteren van startende praktijken.
  • Ook zien ze het belang van het versterken van de eerstelijn.
  • Samenwerken in de wijk met thuiszorg en vooral het sociaal domein wordt als verbeterpunt genoemd.
  • Elkaar leren kennen en informatie uitwisselen zijn belangrijke voorwaarden voor die samenwerking. 

Het bestuur en directie blikken terug op een mooie avond met de eerste waardevolle input van jullie aan het bestuur. Dank daarvoor!

Laat je stem horen

Naar aanleiding van het tweede deel van die avond: de samenwerking in de eerste lijn willen we nog heel graag stappen zetten, en met jullie in gesprek gaan.

Vanuit VWS worden er beleidsstukken opgesteld die oplossingen moeten bieden voor de zogenoemde zorgkloof, zoals de Visie Eerstelijnszorg. Dit voelt vaak als abstract en ver van je bed. 

Dat is dan ook de reden dat we graag voor onszelf een praktisch toekomstbeeld willen formuleren. Zo weten we straks concreet wat we als regio in de praktijk willen doen om knelpunten aan te pakken, en kunnen we de juiste acties ondernemen.

Het bestuur moedigt iedereen aan om mee te denken over deze toekomst door input te leveren. Voor huisartsen, praktijkmanagers, VS en PA is dit door middel van de dialoogsessies. Voor praktijkondersteuners, doktersassistenten en de cliëntenraad is dit door middel van een vragenlijst.

Achtergrond | de situatie in onze regio

De continuïteit van de huisartsenzorg in onze regio staat onder druk doordat er een gebrek is aan praktijkhouders.Ook speelt de verwachte bevolkingsgroei van 25% per 2040 een rol, vergeleken met het landelijke gemiddelde van 8%. Vanuit meerdere perspectieven wordt het steeds lastiger om de toenemende zorgvraag bij te benen, waardoor een zorgkloof ontstaat. 

 

 

­