Mediis staat voor persoonlijke zorg van goede kwaliteit, waarbij samenwerking en goede communicatie tussen zorgverleners èn met patiënten voorop staat. Want de beste zorg leveren we met elkaar en voor elkaar…

Mediis wil als huisartsenorganisatie snel kunnen anticiperen op het veranderende zorglandschap en daarbij een positie als krachtige kernpartner in de regio Midden-Holland innemen.

In de periode 2017-2019 richt zij zich op een drietal pijlers:

 1. Versterken van de identiteit van Mediis:
  Het verstevigen van de coöperatieve basis door huisartsen vraaggericht ondersteuning te bieden en innovatie te faciliteren.
  Investeren in een goede samenwerking met regionale stakeholders als solide kernpartij in samenwerkingsverbanden.
 2. Huisartsen ontzorgen:
  Het, daar waar mogelijk, collectief ontzorgen van huisartsen in hun administratieve lasten zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak; zorg verlenen.
 3. Persoonsgerichte zorg:
  Het doorontwikkelen van de ketenzorg naar persoonsgerichte zorg met de unieke patiënt en zijn kwaliteit van leven als vertrekpunt, niet zijn ziekte.

Mediis bestaat uit drie onderdelen:

 • Mediis Coöperatie: voor het behartigen van de belangen van huisartsen in de regio
 • Mediis Ketenzorg: voor het borgen van goede kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische ziekte in de ketenzorgprogramma’s Mediis Diabetes, Mediis COPD en Mediis CVRM (hart- en vaatziekten)
 • Mediis GGZ: voor het borgen van goede kwaliteit GGZ zorg in de huisartsenpraktijk

Mensen maken de organisatie: naast een actief bestuur is dit een enthousiast en betrokken team dat zich dagelijks inzet voor de huisartsenzorg in de regio Midden-Holland vanuit haar kantoor in Gouda.

­