Medius voor homepage websiteMediis ondersteunt huisartsen en hun praktijkmedewerkers en maakt zich sterk voor persoonlijke zorg van goede kwaliteit, waarbij samenwerking en goede communicatie tussen zorgverleners en mét patiënten voorop staat. Zij wil als huisartsenorganisatie snel kunnen anticiperen op het veranderende zorglandschap en neemt daarbij een positie in als krachtige kernpartner in de regio. Mediis is continu in ontwikkeling omdat ze meebeweegt met de veranderingen in het Nederlandse zorglandschap en de wensen van haar leden.  

De aangesloten huisartsenpraktijken worden op basis van hun behoefte ondersteund op het gebied van persoongerichte zorg, kwaliteit, praktijkzaken, e-health, digitaal samenwerken en zorg voor kwetsbare ouderen. Mediis coördineert daarnaast de eerstelijnsketenzorgprogramma’s DM2 - CVRM - COPD en faciliteert de GGZ zorg in de huisartsenpraktijk. 

Het Latijnse ‘mediis’ is het meervoud van ‘medius’ | samen met onze partners willen we het middelpunt vormen van een sterke zorgorganisatie

Er worden op verschillende gebieden scholingen geïnitieerd en ontwikkeld. Het aanbod is deels gebaseerd op landelijke ontwikkelingen en deels op de vraag vanuit het werkveld. De scholingen zijn met name gericht op huisartsen en praktijkmedewerkers. 

Mediis biedt al deze services aan de huisartsenpraktijken aan, zodat er meer tijd over blijft, voor waar het uiteindelijk allemaal om draait; goede zorg voor de patiënt!

Werkgebied Mediis

werkgebied Mediis

 

­