jaarverslagen icoon voor jaarverslagen

Jaarlijks legt Mediis verantwoording af over haar activiteiten en resultaten. Deze verantwoording is openbaar en wordt vastgelegd in een jaarverslag. Bekijk onze jaarverslagen en kom meer te weten over Mediis, onze missie én de mensen die het samen allemaal mogelijk maken.

Jaarverslag 2021

Door de coronapandemie stonden huisartsen en praktijkmedewerkers ook dit jaar voor een enorme uitdaging om goede patiëntenzorg te blijven leveren. De situatie veranderde telkens als de heftigheid van corona weer af of toenam en dit vergde niet alleen aanpassingsvermogen bij de huisartsenpraktijken maar ook bij Mediis. Wij zijn in 2021, ondanks corona, vol enthousiasme aan de slag gegaan met een kleiner bestuur en een tweekoppige directie.

Dit jaarverslag staat niet op zichzelf. De thema’s die hier beschreven worden, zijn een vervolg op wat we eerder hebben ingezet en wat, nu in 2022, ook actueel is: meer tijd voor de patiënt, digitalisering, zorg op de juiste plaats, zorg voor kwetsbare groepen en versterking van de regionale organisatiegraad. Meer te weten komen over alle acties en initiatieven van Mediis in 2021? Lees het in het jaarverslag of bekijk de poster ‘2021 in vogelvlucht’.

afbeelding jaarverslag 2021 Mediis Jaarverslag overzicht 2021 afbeelding

 

Jaarverslag 2020

jaarverslag 2021 nieuws Jaarverslag Mediis overzichtsplaat 2020 in Vogelvlucht vierkant

 

Oudere jaarverslagen

­