organisatie icoon voor organisatieMediis is het samenwerkingsverband van praktijkhoudende huisartsen in de regio Midden-Holland en de onderliggende BV’s. De samenwerking in regioverband in Midden-Holland startte in 2009 met de oprichting van de RZMH | Regio Zorg Midden-Holland. Uitgangspunt was toen goede zorg leveren aan patiënten met Diabetes Mellitus. In 2018 is Mediis opgericht.

Er werken inmiddels 18 medewerkers die klaar staan voor ruim 70 huisartsenpraktijken. Zij zetten zich in voor goede, toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio.

De ondersteuningsorganisaite Mediis bestaat uit drie onderdelen

 • Mediis coöperatie | ROHMH - Coöperatie Regionale Organisatie Huisartsen Midden-Holland
  Voor het behartigen van de belangen van huisartsen in de regio.
 • Mediis chronische zorg | RZMH - Regio Zorg Midden-Holland bv voor het borgen van goede kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische ziekte in de ketenzorgprogramma’s Diabetes Mellitus, COPD en CVRM.
 • Mediis huisartsen GGZ | HGGZMH - Huisartsen GGZ Midden Holland bv
  Voor het borgen van kwalitatieve GGZ zorg in de huisartsenpraktijk.

Organogram Mediis

Mediis heeft een bestuur van vier huisartsen

 • Dhr. J. Stakenburg | voorzitter
 • Dhr. M. Zadelhoff | portefeuille financiën & ICT
 • Mw. G. Wiesenhaan | portefeuille ouderenzorg
 • Dhr. M. Brinkhuijsen | portefeuille vestigingsklimaat en praktijkvoering 

Mediis heeft een tweekoppige directie

 • Mw T. Scheltens, medisch directeur
 • Dhr A. Reinink, directeur bedrijfsvoering

Mediis heeft een Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt namens de leden, toezicht op het bestuur en de directie van de ROHMH (onderdeel van Mediis). Zij kijkt naar zowel het zakelijk belang als naar het maatschappelijk belang voor cliënten, medewerkers en anderen. Basis hiervoor zijn onder meer de statuten, algemene wettelijke regels en de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NTVZ). 

De RvC is bereikbaar via rvc@mediis.nl

 • Dhr. I. Smeele | voorzitter
 • Mw. H. Loeffen 
 • Dhr. H J van den Berg | financiën 

RvC visie op toezicht

Mediis heeft een cliëntenraad

De medezeggenschap van cliënten in zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Mediis hecht waarde aan de betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van patiënten om zo de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Mediis heeft dit voor de aangesloten huisartsenpraktijken op collectief niveau geregeld samen met de Huisartsenpost Midden Holland | HAP  M-H

De huisartsenpost HAP M-H biedt huisartsenspoedzorg tijdens avond, nacht en weekend. Mediis is onder anderen verantwoordelijk voor de zorgprogramma’s voor chronische ziekten (o.a. diabetes, long- en hartziekten) en psychische klachten in de huisartsenpraktijken. De overlap in huisartsen, patiënten, medische taken en het opereren in het verlengde van elkaars zorg- en dienstverlening, is de reden om een gezamenlijke centrale cliëntenraad op te richten. Deze is zo breed mogelijk samengesteld met patiënten vanuit de ketenzorg, ouderzorg, huisartsen GGZ en ouders van (jonge) kinderen die de HAP bezoeken. De cliëntenraad bestaat uit een voorzitter en vier leden. 

Voor vragen aan de cliëntenraad kan contact worden opgenomen met Nathalie Vessaz of Anouk Nijenhuis via het e-mailadres clientenraad@hapmh.nl

­