Medius_-_voor_homepage_website.pngMediis is van, voor én door huisartsen. Wij coördineren de eerstelijns ketenzorgprogramma’s DM2, COPD en CVRM. Daarnaast worden huisartspraktijken ondersteunt bij zorg voor kwetsbare ouderen, MTvdP, praktijkopvolging, aantrekken van personeel, en faciliteren wij desgewenst basis-GGZ in de huisartsenpraktijk. Ook stimuleren wij ontwikkelingen als persoonsgerichte zorg en digitaal (samen)werken. Mediis is vertegenwoordiger van de huisartsen in overleg met de verzekeraar, de gemeentes in Midden-Holland én in de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio.

Wij willen als huisartsenorganisatie snel kunnen anticiperen op het veranderende zorglandschap en nemen daarbij een positie in als krachtige kernpartner in de regio. Mediis is continu in ontwikkeling omdat ze meebeweegt met de veranderingen in het Nederlandse zorglandschap en de wensen van haar leden.  

Het Latijnse ‘mediis’ is het meervoud van ‘medius’ | samen met onze partners willen we het middelpunt vormen van een sterke zorgorganisatie

De aangesloten huisartsenpraktijken worden op basis van hun behoefte ondersteund. Er worden op verschillende gebieden scholingen geïnitieerd en ontwikkeld. Het aanbod is deels gebaseerd op landelijke ontwikkelingen en deels op de vraag vanuit het werkveld. De scholingen zijn met name gericht op huisartsen en praktijkmedewerkers. Mediis biedt al deze services aan de huisartsenpraktijken aan, zodat er meer tijd over blijft, voor waar het uiteindelijk allemaal om draait; goede zorg voor de patiënt!

Missie en Visie

Onze missie en visie worden op basis van landelijke en regionale ontwikkelingen, én wensen van de leden eens in de zoveel tijd aangepast. De voorzitters en vertegenwoordigers en de RvC hebben eind 2023 met het bestuur en directie meegedacht over de koers en de formulering: Waarborgen van de continuïteit van de huisartsenzorg is prioriteit. Voor het toegankelijk houden van de huisartsenzorg, worden samenwerking in de regio én de kracht van het (huisartsen) collectief steeds belangrijker. Dit wordt, sterker dan voorheen, benadrukt in onze huidige missie en visie. 

Missie

Mediis is de organisatie van, voor en door de huisartspraktijken, het collectief is haar kracht. Zij ondersteunt de huisartsen bij de uitdagingen in de zorg voor de komende jaren en vertegenwoordigt hun belangen om zo de beste kwaliteit zorg, doelmatig, te kunnen leveren voor alle inwoners van Midden Holland.

Visie 

  • Mediis staat voor de toegankelijkheid van huisartsenzorg in de regio Midden Holland: ‘Huisartsenzorg voor Iedereen’. Daarom is het waarborgen van de continuïteit van de huisartsenzorg prioriteit. Wij doen dit door het bevorderen van goede huisvesting, ondersteunen bij opvolging, optimaliseren van praktijkorganisatie en verbeteren van 24/7 beschikbaarheid van huisartsenzorg.
  • Mediis helpt de huisartspraktijken om kwalitatief goede zorg op de juiste plek, door de juiste persoon te leveren, hierbij is bijzondere aandacht voor ouderen, chronische patiënten en GGZ zorg. Wij investeren hiervoor in ondersteuning bij het aantrekken en behouden van goed personeel en in digitalisering.
  • Mediis wil samenwerking bevorderen: huisartsen onderling verbinden, de onderlinge solidariteit bevorderen, het delen van goede voorbeelden stimuleren en netwerken rond de patiënt actief bevorderen.

Werkgebied 

werkgebied Mediis

 

­