Persoonsgerichte zorg is een manier om zorg op maat te bieden. Kern van deze zorg is dat de zorgverlener niet de klacht of aandoening centraal stelt, maar de persoon in zijn geheel. De manier waarop de patiënt in het leven staat en zelf met het probleem omgaat staat hierin centraal. Wat houdt hem of haar bezig? Door hier naar te vragen ontstaat er een andere verbinding. De verbetering kan worden gevonden in meer actieve personen die vaker zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid en kwaliteit van leven.

Vier redenen voor persoonsgericht zorg

Waarom zouden zorgorganisaties energie willen steken in persoonsgerichte zelfzorg? De pioniers op dit gebied geven terug dat er voor hen vier redenen zijn om dat te doen.

4 redenen voor persoonsgerichte zorg.2

Mediis werkt samen met haar leden aan Persoonsgerichte zorg.
Voor leden is achter de inlog een pagina opgezet met informatie en inspiratie over Persoonsgerichte zorg

Bij vragen over persoonsgerichte zorg kunt u contact opnemen met Anouk Nijenhuis via bureau@mediis.nl

 

 

 

­