De Raad van Commissarissen (RvC) houdt namens de aandeelhouders, de leden van de ROHMH, toezicht op het bestuur en de directie van deze BV.
Basis hiervoor zijn onder meer de statuten, algemene wettelijke regels en de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NTVZ). Daarbij kijkt de RvC zowel naar het zakelijk belang van de BV als naar zijn maatschappelijk belang voor cliënten, medewerkers en anderen. 

Ieder lid van de RvC beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van de rol binnen de RvC en draagt zorg voor complementariteit, collegiaal bestuur, en onafhankelijkheid.

RvC visie op toezicht

De leden van onze RvC

De RvC is bereikbaar via rvc@mediis.nl

plusje van logo mediisEliane Thewessen voorzitterlinkedin logo vierkant

Eliane Thewessen grijze achtergrond klein

plusje van logo mediisHedwig Loeffen linkedin logo vierkant

hedwig loeffen grijze achtergrond klein

plusje van logo mediisIvo Smeelelinkedin logo vierkant

   Ivo Smeele grijze achtergrond website.png

­