Maak kennis met het bestuur, directie en bureaumedewerkers. Het kantoor is bereikbaar via het algemene nummer 0182 – 369 200. Je krijgt dan vrijwel altijd Piëck aan de lijn. Zij zet je door naar de juiste persoon.
Maak je gebruik van het Corpio portaal huisartsenzorgmh van Mediis en HAP MH, dan kun je onze contactgegevens vinden in het smoelenboek.

Tjarda Scheltens
 • Directie
 • Medisch directeur

Kaderhuisarts HVZ

Arend-Jan Reinink
 • Directie
 • Directeur bedrijfsvoering

Piëck Ohr
 • Ondersteuning directie
 • voor afspraken met directie | algemene zaken bureau | personeelszaken POH-GGZ

Johan Stakenburg
 • Bestuur
 • Voorzitter Raad van Bestuur

 

Michiel van Zadelhoff
 • Bestuur
 • Onderwerp | financiën

Chief Medical Information Officer (CMIO)

Gerry Wiesenhaan
 • Bestuur
 • Onderwerp | ouderenzorg

Maarten Brinkhuijsen
 • Bestuur
 • Onderwerp | continuïteit huisartsenzorg

Marjolein van 't Wout
 • Scholing
 • coördinatie en organisatie | inschrijvingen

 

Sandra Spronk
 • Communicatie

 

Paul Westerhout
 • FINANCIEEL

 VIP - e-consulten en POH-GGZ consulten | declaraties | overzichten | digicoach Financiële administratie

Irmgard den Ouden
 • Wijkmanager

Kitty Schuurbiers
 • Wijkmanager

Anouk Nijenhuis
 • Beleid
 • Digitalisering & e-health | persoonsgerichte zorg | praktijkmanagersnetwerk | patiëntenparticipatie |

 

Tessa van Leeuwaarden
 • Beleid
 • Kwaliteitsbeleid | ouderenzorg | taakherschikking en opleiden praktijkmedewerkers | beleidsondersteuning huisartsen GGZ

Carolien Muit
 • Chronische zorg
 • Praktijkondersteuning | COPD & CVRM | digicoach VIPLive

Praktijkverpleegkundige kwaliteit 

Robbert Kerseboom
 • Chronische zorg
 • Kaderhuisarts COPD & astma

 

Lida van der Maat
 • Chronische zorg
 • Praktijkondersteuning | DM2 | ouderenzorg | digicoach VIPLive | PRISMA

Arno Karstens
 • Chronische zorg
 • Kaderhuisarts ouderengeneeskunde

 

Renatha Rietveld - Deelen
 • Chronische zorg
 • Kaderhuisarts DM i.o

 

José Oostendorp
 • Huisartsen GGZ
 • Coördinatie huisartsenzorg GGZ | kwaliteit | inzet POH-GGZ | werving & selectie | overleggen regiotafels

 

Onno Kastelein
 • Huisartsen GGZ
 • Intercollegiale consultatie | stagebegeleiding | zorgprogramma GGZ | Kwaliteit

Nelly van der Gaarden
 • Huisartsen GGZ
 • Intervisie | zorgprogramma GGZ | kwaliteit | Landelijke GGZ overleggen | contact met ketenpartners

Kaderhuisarts GGZ

Marije den Hengst
 • Projecten
 • Projecten | netwerkzorg

Ursula Barmentloo
 • Projecten
 • Project | Meer Tijd voor de Patiënt

Carmen Troost
 • Praktijkondersteuning
 • Praktijkmanagersnetwerk

­