Meer tijd voor patient projecten

Bij Meer Tijd voor de Patiënt | MTvP wordt ervan uitgegaan dat een langere consulttijd ervoor zorgt dat de kern van de zorgvraag van de patiënt sneller en beter naar voren komt. Er is meer tijd om door te vragen en betere diagnoses te stellen. Er komt meer ruimte voor persoonsgerichte zorg.

Naast een flexibele consulttijd zijn er ook andere interventies die bijdragen aan MTvP. Zoals regie op veelgebruikers,  intervisie over verwijzingen, keuzehulpen, teleconsultatie en time-out voor verwijzingen. Voor assistentes is er een triage cursus waarin ook wordt ingegaan op hoe triage bijdraagt aan het creëren van meer tijd voor de patiënt. MTvP is een onderdeel van het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek.

De pilots voor MTvP laten zien dat patiënten tevredener zijn en huisartsen meer werkplezier ervaren. De kwaliteit van zorg gaat omhoog, er wordt minder medicatie uitgeschreven en de diagnostiek daalt. Het aantal verwijzingen neemt af en er zijn minder terugkeerconsulten. Daarnaast kan de vervolgzorg beter en efficiënter worden ingericht, waardoor de zorgkosten per saldo naar beneden gaan.

Bij ons in de regio

icoon voltooid projectenpagina

De eerste groep is in april 2022 gestart.

In Midden-Holland nemen 14 praktijken deel aan de pilot Meer Tijd voor de Patiënt. Deze praktijken zijn in twee groepen gestart, de eerste groep in april 2022 en de tweede groep in oktober 2022. De pilot duurt twee jaar. Mediis zorgt voor de projectorganisatie. De praktijken die meedoen aan de pilot zijn aan de slag gegaan met zes interventies. De opgedane ervaringen kunnen op sparringavonden worden gedeeld. Omdat er diverse praktijkvormen mee doen, van solopraktijk tot gezondheidscentra zullen de ervaringen en resultaten uiteenlopend zijn.  

Informatie icon pagina voor patientenAlgemeen | achtergrondinformatie

 Informatie icon pagina voor patientenVoor zorgverleners aangesloten bij Mediis

Projectverantwoordelijke bij Mediis

Ursula Barmentloo | projectleider MTvP

contact

­