online_inzage_icoon-voor_projecten.pngSteeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Vanaf 1 juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht om hun patiënten elektronisch inzage te geven in hun medisch dossier. Mediis is de regio-coalitie voor het OPEN-programma en zorgt ervoor dat de huisartsenpraktijken in Midden Holland online inzage van medische gegevens kunnen bieden aan hun patiënten. 

Het OPEN-programma ondersteunt huisartsen en huisartsenorganisaties om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). OPEN zorgt voor landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HISsen) en bieden huisartsen en praktijkmedewerkers scholingsmogelijkheden en informatiemateriaal om patiënten voor te lichten. Belangrijk uitgangspunt is dat OPEN huisartsen via regionale coalities ondersteunt om aan te sluiten bij regionale wensen én behoeften. 

Online inzage geeft patiënten meer mogelijkheden voor zelfmanagement én kan uiteindelijk leiden tot een daling van zorgconsumptie. De patiënt is met deze inzage beter geïnformeerd, voelt zich meer betrokken bij zijn behandeling en zijn therapietrouw kan hierdoor toenemen. Ook is gebleken dat het vertrouwen van de patiënt in de arts kan toenemen wanneer hij inzage heeft in zijn medische gegevens. Met online inzage wordt het sneller duidelijk wat de patiënt zelf kan doen en waar hij hulp bij nodig heeft. 

Bij ons in de regio

icoon voltooid projectenpaginaDIt project is eind 2022 afgerond. Uiteraard heeft het project een doorlopend effect op het werken in de huisartsenpraktijken. Wij bedanken alle huisartsen voor hun inzet.

Mediis fungeert als regio-coalitie Midden Holland voor OPEN. Zij helpt haar huisartsen bij de implementatie, zo kunnen huisartsen efficiënt omgaan met de tijd en middelen in hun praktijk.

Mediis en haar leden doen mee aan de modules:
  • Basismodule | implementeren online inzage conform de richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt
  • Vervolgmodule |  stimuleren van gebruik online inzage door patiënten
  • Vervolgmodule | gegevens van patiënt naar zorgverlener

Informatie icon pagina voor patientenAlgemeen | achtergrondinformatie

 Informatie icon pagina voor patientenVoor zorgverleners aangesloten bij Mediis | OPEN

  • Voor de voorlichting richting patiënten kan de toolkit worden gebruikt.
  • Handout | tips, ervaringen en werkwijzen stappenplannen e-diensten | MijnGezondheid.net 
  • Handout | tips, ervaringen en werkwijzen stappenplannen e-diensten | Uw Zorg Online

Projectverantwoordelijk bij Mediis

Anouk Nijenhuis | beleidsmedewerker

contact

­