Huisartsen GGZ icoon voor patientenpng

De wachtlijst voor S-GGZ is lang. Het spreekuur van de huisarts wordt belast door patiënten die niet de juiste GGZ-zorg krijgen en daardoor (acute) ernstigere problemen ontwikkelen. De overlegtafel GGZ 18+ is een regionaal initiatief van de regio Hollands-Midden om patiënten op een soepele manier en op basis van multidisciplinair overleg op de plek te krijgen waar zij de best passende zorg en/of begeleiding krijgen.

Wekelijks worden patiënten, na akkoord, anoniem besproken aan de digitale overlegtafel. Een overleg duurt ongeveer 30 minuten. In dit half uur worden drie tot zes patiënten besproken. Huisartsen en POH-GGZ kunnen patiënten inbrengen bij wie het knelt. Het maakt daarbij niet uit of patiënten wel of niet in zorg zijn, en wel of niet op een wachtlijst staan.

Aan de tafel zitten relevante ketenpartners met mandaat om patiënten over te nemen, ook aanbieders van de sociale teams en welzijn. Voor elke ingebrachte patiënt wordt een oplossing geboden. De huisarts en/of POH-GGZ schuift online aan om de casus toe te lichten en te bespreken. Met elkaar wordt er alles aan gedaan om het vraagstuk van elke patiënt te beantwoorden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise en worden, korte (communicatie)lijnen gecreëerd. Op deze manier kan de juiste zorg en begeleiding in worden gezet en ondertussen dalen de wachttijden. Trends in problemen worden aan de besturen van de deelnemende organisaties gemeld. 

Bij ons in de regio

icoon voltooid projectenpaginaDe overlegtafel GGZ 18+ is actief sinds maart 2022. De resultaten zijn positief. Wij roepen daarom huisartsenpraktijken op gebruik te maken van de overlegtafel. 

Elke dinsdagochtend overleggen huisartsen, POH-GGZ, GGZ-aanbieders, en vertegenwoordigers van het sociaal domein met elkaar tijdens de virtuele overlegtafel GGZ 18+ over wie, waar het beste geholpen kan worden. Er zijn sinds maart 62 casussen ingebracht waarvan 21 door huisartsen van Mediis. De huisartsen en POH-GGZ die casussen hebben ingediend zijn enthousiast. Vanaf de start doet de tafel wat er van werd verwacht: 

  • Een oplossing bieden voor patiënten en daarmee ook voor de inbrengende professional die klem zit
  • Partijen vinden elkaar en leren elkaar kennen
  • Lacunes & knelpunten in werkprocessen en gevolgen worden gezien door partijen aan tafel

 Informatie icon pagina voor patientenAlgemeen | achtergrond informatie

Informatie icon pagina voor patientenVoor zorgverleners aangesloten bij Mediis | aanmeldinformatie

  • Patiënten aanmelden voor de overlegtafel kan via het online aanmeldformulier POH-GGZ
  • Als Corpio online staat is het aanmeldformulier POH-GGZ te vinden op het dashboard Algemeen 

Projectverantwoordelijk bij Mediis

José Oostendorp | coördinator huisartsen GGZ

contact

­