Persoonsgerichte zorg icoon projectenMaatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en de beperkte financiële middelen vragen om nieuwe oplossingen in de (keten)zorg. Persoonsgerichte zorg is zo'n oplossing. Het gaat om zorg afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt, maar als mens. De manier waarop iemand in het leven staat wordt centraal gesteld.

Patiënten verwachten tegenwoordig dat zorgverleners en zorgorganisaties rekening houden met hun wensen en omstandigheden. Persoonsgerichte zorg sluit aan bij persoonlijke waarden, motivatie en doelen. Het is een manier om zorg op maat te bieden. De kans op het bereiken van de gezamenlijk gestelde doelen is bij inzet van persoonsgerichte zorg groter. Ook worden mensen gestimuleerd tot zelfmanagement en zelfzorg | positieve gezondheid en leefstijl.

Persoonsgerichte zorg wordt geleverd door een netwerk van professionals en organisaties uit zorg en welzijn. Het gaat hierbij om een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning. Samenwerking tussen diverse disciplines en tussen nulde, eerste, tweede en derde lijn is hierbij van belang.

Bij ons in de regio

Het programma persoonsgerichte zorg is een peiler van het kwalteitsbeleid van Mediis. Het doel is het ondersteunen van huisartsen en praktijkmedewerkers met producten, consultondersteuning en incompany-trainingen, die hen in staat stellen om patiënten de beste zorg op maat te geven. Denk aan samen beslissen, begrijpelijke communicatie en zelfzorg, positieve gezondheid en leefstijl. 

De huisartsen die werken met persoonsgerichte zorg, geven aan dat dit principe bijdraagt aan een betere relatie met patiënten. Er is sprake van effectievere consulten en meer inzicht in wat bij iemand werkt. Bovendien ervaren zij dat persoonsgerichte zorg bijdraagt aan inhoudelijker en leuker werk.

Informatie icon pagina voor patienten

Algemeen | achtergrond informatie

Informatie icon pagina voor patientenVoor zorgverleners aangesloten bij Mediis

Projectverantwoordelijk bij Mediis

Anouk Nijenhuis | beleidsmedewerker

contact

­