Persoonsgerichte zorg icoon projectenDe kern van persoonsgerichte zorg is om niet alleen naar de ziekte van de patiënt te kijken, maar om de patiënt te zien in het geheel van zijn leven en hoe met de bijkomende problemen van de ziekte wordt omgegaan. De manier waarop de patiënt in het leven staat wordt centraal gesteld. Door hier naar te vragen ontstaat er een andere verbinding. Het is een manier om zorg op maat te bieden.

Persoonsgerichte zorg draait om de interactie tussen patiënt en zorgverlener. Patiënten van vandaag verwachten dat zorgverleners en zorgorganisaties rekening houden met hun wensen en omstandigheden. Persoonsgerichte zorg kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven, betere gezondheidsuitkomsten en het verlagen van zorgkosten. Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en de beperkte financiële middelen vragen om nieuwe oplossingen in de (keten)zorg. Mediis helpt bij het vinden van deze oplossingen.

Het doel

Het doel van het programma persoonsgerichte zorg van Mediis is het ondersteunen van huisartsen en praktijkmedewerkers met producten die hen in staat stellen om patiënten de beste zorg op maat te geven. Denk aan samen beslissen, begrijpelijke communicatie en zelfzorg. 

'Wij zijn iedere dag bezig met persoonsgerichte zorg. Maar tot onze verrassing zien we dat het nog anders kan. En dat een kleine investering in verdergaande persoonsgerichte zorg al in korte tijd resultaat geeft.'

Zorgverleners die werken met persoonsgerichte zorg, geven aan dat dit principe bijdraagt aan een betere relatie met patiënten. Er is sprake van effectievere consulten en meer inzicht in wat bij iemand werkt. Bovendien ervaren zij dat persoonsgerichte zorg bijdraagt aan inhoudelijker en leuker werk.

Vier redenen voor persoonsgericht zorg

Waarom zouden zorgorganisaties energie willen steken in persoonsgerichte zelfzorg? De pioniers op dit gebied geven terug dat er voor hen vier redenen zijn om dat te doen.

4 redenen voor persoonsgerichte zorg.2

Informatie icon pagina voor patienten

Pagina persoonsgerichte zorg voor leden

Projectverantwoordelijk bij Mediis

Anouk Nijenhuis | contact | bureau@mediis.nl

 

 

 

­