praktijkmanagers netwerk projectenIn veel praktijken wordt een hoge werkdruk ervaren. Een deel van deze druk kan worden opgevangen door een efficiënte praktijkorganisatie, door middel van de inzet van een praktijkmanager. In een praktijkmanagersnetwerk wordt alle deskundigheid van praktijkmanagers samengebracht.

Elke praktijkmanager heeft zijn eigen ervaringen. In een praktijkmanagersnetwerk kunnen zij ideeën en ervaringen met elkaar uitwisselen  en kunnen praktijkmanagers elkaar verder helpen. Het is niet alleen een plek waar zij terecht kunnen met al hun vragen én kennis, dit netwerk verstevigt ook de band tussen de praktijken en de huisartsencoöperatie. De medewerkers van de coöperatie horen wat er speelt in de praktijk en kunnen daardoor de huisartsenpraktijken beter ondersteunen. Daarnaast kunnen landelijke en regionale ontwikkelingen worden vertaald naar beleid voor de praktijken.

Bij ons de regio

In Midden-Holland is het aantal praktijkmanagers de laatste jaren flink gegroeid. Mediis heeft eind 2021 een netwerk voor praktijkmanagers opgericht. In 2022 wordt dit netwerk verder vormgegeven. Hiervoor heeft Mediis één dag per week een ervaren praktijkmanager in dienst genomen.

Er wordt gewerkt aan het organiseren van bijeenkomsten en intervisies. Praktijkmanagers kunnen een bijdrage leveren aan online bijeenkomsten en voor specifieke vraagstukken kunnen praktijkmanagers deel uitmaken van werkgroepen.

 Informatie icon pagina voor patientenVoor zorgverleners aangesloten bij Mediis

Projectverantwoordelijk bij Mediis

Anouk Nijenhuis | beleidsmedewerker

contact

Carmen Troost | senior praktijkmanager

contact

­