online inzage icoon voor projecten

Huisartsen zien dagelijks patiënten op hun spreekuur met klachten waarbij een kleine chirurgische ingreep nodig is. Veel ingrepen en behandelingen kunnen patiënten door een huisarts laten doen. Niet elke huisarts verricht alle ingrepen, maar een collega in de omgeving misschien wel. Huisartsen kunnen dan horizontaal verwijzen naar gespecialiseerde en ervaren collega-huisartsen. Door te verwijzen binnen de eerste, in plaats van naar de tweede lijn, voorkomen we onnodig duurdere zorg. 

Nut van horizontaal verwijzen

 • De patiënt kan veel sneller, lokaal én laagdrempelig worden geholpen.
 • Het scheelt de patiënt in de kosten van zijn/haar eigen risico, kosten zijn lager bij de huisarts dan in het ziekenhuis. 
 • Er kan worden voorkomen dat zorg in de 2elijn stagneert | Juiste Zorg op de Juiste Plaats. 
 • Het maakt laagdrempelige overdracht van kennis mogelijk.
 • Er is keuzemogelijkheid van verwijzing door de huisarts in zorgdomein.

Bij ons in de regio

vinkje met in 2023Het horizontaal verwijzen naar gespecialiseerde huisartsen voor kleine verrichtingen is gestart in november 2023

Mediis heeft, in samenwerking met twee gespecialiseerde huisartsen werkzaam in Midden-Holland, en de chirurgen van het Groene Hart Ziekenhuis het afgelopen jaar gewerkt aan de mogelijkheid tot laagdrempelig horizontaal verwijzen. Als onderdeel van dit project hebben de twee huisartsen meegelopen op de afdeling chirurgie en zijn er kortere lijnen gekomen tussen deze twee huisartsen en de afdeling chirurgie van het Groene Hart Ziekenhuis.

Behandelmogelijkheden

Het gaat om de volgende kleine verrichtingen:

 • Atheroomcyste
 • Lipoom
 • Wig (ingegroeide teennagel)
 • Electrocoagulatie voetwratten
 • Condylomata
 • Vasectomie
 • Oorlelcorrectie (gescheurde oorlel)

Gespecialiseerde huisartsen

foto Ybema en Daniels kleine verrichtingenDe twee gespecialiseerde huisartsen in de regio Midden-Holland zijn Sierk Ybema uit Gouda en Martijn Daniels uit Bodegraven. Zij zijn beide praktijkhoudende huisarts, en voeren al jaren zelf eenvoudige chirurgische ingrepen uit. Collega-huisartsen in de buurt zijn gewend om naar hen door te verwijzen. Zij breiden deze mogelijkheid nu uit naar huisartsen in de hele regio. Deze huisartsen kunnen snel en efficiënt basale zorg leveren zonder dat de patiënt doorverwezen hoeft te worden naar een specialist. 

Waar en wanneer

De behandelingen vinden plaats in behandelkamers waar zij over de juiste apparatuur beschikken om deze ingrepen hygiënisch en vakkundig uit te voeren. Patiënten kunnen terecht op één van onderstaande locaties. De tijden en dagen waarop een afspraak kan worden ingepland,zijn flexibel.

 • Huisarts Sierk Ybema | huisartsenpraktijk Ruting & Ybema |  Blekerssingel 41 in Gouda
 • Huisarts Martijn Daniels | medisch centrum Bodegraven | Willem de Zwijgerstraat 9-B in Bodegraven  

 Informatie icon pagina voor patientenVoor zorgverleners aangesloten bij Mediis 

 Projectverantwoordelijk bij Mediis

Marije den Hengst | projectleider 

contact

­