Huisartsen GGZ icoon voor patientenpng

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten die bij de huisarts komen, maar voor wie een niet-medische oplossing geschikter is. In plaats van medicijnen voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten naar een welzijnscoach of medewerker van het sociaal team. Bij Welzijn op Recept werken zorg en welzijn met elkaar samen om samen de juiste zorg te kunnen leveren. 

Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. 

Ieder individu is anders, de welzijnscoach gaat daarom samen met de patiënt op zoek naar de persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden. Er wordt gezocht naar activiteiten die hierop aansluiten. Het gaat erom het welbevinden van mensen te verhogen doordat zij zich richten op activiteiten die samenhangen met positief en optimistisch denken, zingeving, bewust leven en genieten, interactie met anderen, gezonde leefstijl en geluk delen. Door deelname wordt de aandacht verlegd van de klachten of beperkingen die mensen hebben naar op wat ze nog wél kunnen en waar ze plezier in kunnen hebben. Voorbeelden zijn: samen eten; creatieve activiteiten; vrijwilligerswerk; sport en bewegen of een combinatie. 

De coach of medewerker van het sociaal team bekijkt ook samen met de patiënt of er voorafgaand of naast Welzijn op Recept activiteiten een ander traject noodzakelijk is. Dit kan te maken hebben met het oplossen van financiële problematiek, problemen rondom veiligheid en huisvesting of met vaardigheden die nodig zijn voor een activiteit. 

Bij ons in de regio

De huisartsen GGZ van Mediis heeft in 2021 samen met de gemeente Gouda en gemeente Zuid-Plas een verkenning gedaan om Welzijn op Recept te starten. Het resultaat is dat er in Moordrecht en Kort Haarlem een start is gemaakt met de pilot. In Moordrecht is het echt een nieuwe pilot, in Gouda is sprake van een doorstart.

 Informatie icon pagina voor patientenAlgemeen | achtergrondinformatie

Projectverantwoordelijk bij Mediis

José Oostendorp | coördinator huisartsen GGZ

contact

­