werkwijze icoon voor patienten

Mediis is een coöperatie van meer dan 70 huisartspraktijken in Midden-Holland. Het doel van de coöperatie is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan chronisch zieke mensen. Mediis maakt afspraken met de huisartsen en de zorgverzekeraar om te werken volgens de laatste zorgstandaarden, richtlijnen en wet- en regelgeving. Deze afspraken zijn uitgewerkt in zorgprogramma's.

De aangesloten huisartsen bieden de zorg volgens dit zorgprogramma aan vanuit de huisartspraktijk. Zij doen dit in samenwerking met andere zorgverleners. Alle zorgverleners werken volgens de afspraken in het zorgprogramma. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor de patiënten die bij hem/haar in behandeling zijn.

Een ziekte wordt een chronische aandoening als deze blijvend is en dus niet volledig te genezen is, of als er een belangrijk gezondheidsrisico blijft bestaan.

Informatie icon pagina voor patientenAlgmene patiëntenfolder Mediis | een chronische aandoening - wat nu? 

Wat doet Mediis?

Mediis is de schakel tussen de zorgverzekeraar en de praktijkhoudende huisartsen. Het doel van Mediis als het gaat om chronische zorg is het verbeteren van de kwaliteit van deze zorg. De deelnemende zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor het werken volgens het zorgprogramma. Om hen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de geleverde zorg voldoet aan de laatste inzichten heeft Mediis een kwaliteitsteam die de kwaliteit van de zorg bewaakt. Naast het ondersteunen van de huisartsen en andere zorgverleners, maakt ze met de verzekeraar afspraken over de te leveren zorg, de kwaliteit daarvan en tegen welk tarief de zorg geleverd wordt. 

Het voordeel

  • De kwaliteit van zorg kan vergeleken worden met andere leden. Hierdoor wordt actief en effectief gewerkt aan verbetering van de zorg.
  • Op basis van de uitkomsten kunnen gezamenlijke scholingen worden ontwikkeld en georganiseerd. 
  • Er kan goedkoper en efficiënter gewerkt worden. Niet alleen door het gezamenlijke kwaliteitsteam, maar ook door het maken van gunstige gezamenlijke scholingsafspraken.
  • Mediis toetst jaarlijks of de zorgprogramma’s nog voldoen aan de laatste zorgstandaarden, richtlijnen en wet- en regelgeving.
  • Mediis verzamelt, beoordeelt en leert van meldingen van calamiteiten en incidenten.

Patiëntenparticipatie

Mediis hecht waarde aan de betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van de patiënten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarom heeft ze een cliëntenraad en een cliëntenpanel. 

De cliëntenraad

De cliëntenraad denkt actief mee over hoe Mediis het zorgaanbod op een waardevolle manier kan ontwikkelen en vernieuwen. Daarnaast voert de cliëntenraad taken uit die wettelijk gevraagd worden. Dat betekent dat de cliëntenraad advies geeft over het beleid en over de kwaliteit van de zorg. Ook kunnen mensen signalen en opmerkingen doorgeven aan de cliëntenraad, om die te bespreken met Mediis. 

Voor vragen aan de cliëntenraad kan contact worden opgenomen met Nathalie Vessaz of Anouk Nijenhuis via het e-mailadres  clientenraad@hapmh.nl.

Niet tevreden over onze zorg?

Wij vinden het belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over onze zorg. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. 

Direct naar onze klachtenregeling

­