Mediis logo nieuwsMediis is een coöperatie van meer dan 70 huisartspraktijken in Midden-Holland. Eén van de taken van de coöperatie is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan chronisch zieke mensen. Mediis maakt afspraken met de huisartsen en de zorgverzekeraar om te werken volgens de laatste zorgstandaarden, richtlijnen en wet- en regelgeving. Deze afspraken zijn uitgewerkt in zorgprogramma's.

Een ziekte wordt een chronische aandoening als deze blijvend is en dus niet volledig te genezen is, of als er een belangrijk gezondheidsrisico blijft bestaan.

Wat doen de huisartsenpraktijken?

De aangesloten huisartsenpraktijken bieden zorg volgens een zorgprogramma aan. Zij doen dit in samenwerking met andere zorgverleners. Alle zorgverleners werken volgens de afspraken in het zorgprogramma. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor de patiënten die bij hem/haar in behandeling zijn.

Informatie icon pagina voor patientenAlgmene patiëntenfolder Mediis | een chronische aandoening - wat nu? 

Wat doet Mediis?

Mediis is de schakel tussen de zorgverzekeraar en de praktijkhoudende huisartsen. Het doel van Mediis als het gaat om chronische zorg is het verbeteren van de kwaliteit van deze zorg. De deelnemende zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor het werken volgens het zorgprogramma. Om hen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de geleverde zorg voldoet aan de laatste inzichten heeft Mediis een kwaliteitsteam die de kwaliteit van de zorg bewaakt. Naast het ondersteunen van de huisartsen en andere zorgverleners, maakt ze met de verzekeraar afspraken over de te leveren zorg, de kwaliteit daarvan en tegen welk tarief de zorg geleverd wordt. 

Het voordeel

    • De kwaliteit van zorg kan vergeleken worden met andere leden. Hierdoor wordt actief en effectief gewerkt aan verbetering van de zorg.
    • Op basis van de uitkomsten kunnen gezamenlijke scholingen worden ontwikkeld en georganiseerd. 
    • Er kan goedkoper en efficiënter gewerkt worden. Niet alleen door het gezamenlijke kwaliteitsteam, maar ook door het maken van gunstige gezamenlijke scholingsafspraken.
    • Mediis toetst jaarlijks of de zorgprogramma’s nog voldoen aan de laatste zorgstandaarden, richtlijnen en wet- en regelgeving.
    • Mediis verzamelt, beoordeelt en leert van meldingen van calamiteiten en incidenten.

De zorgprogramma's

Mediis heeft drie zorgprogramma's. Door op de buttons te klikken kunt u naar de pagina's met meer informatie. 

CVRM COPD Diabetes
­