COPD icoon voor patientenpng

Zorgprogramma's zijn ontwikkeld voor mensen met een chronische aandoening. Mediis biedt ondersteuning aan huisartsenpraktijken bij het opzetten en uitvoeren hiervan. Het zorgprogramma van Mediis is een vertaling van de landelijke zorgstandaard. Het doel van de ondersteuning is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg. De bij Mediis aangesloten huisartsen bieden de zorg aan vanuit hun huisartsenpraktijk. Zij doen dit in samenwerking met andere zorgverleners. Deze samenwerking wordt ketenzorg genoemd.

Direct naar onze ketenpartners

Het zorgprogramma

De primaire zorg wordt verleend door de huisarts en de praktijkondersteuner of longverpleegkundige. Om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op de persoonlijke situatie van de patiënt werken zij samen met anderen zoals de diëtist, de fystiotherapeut en de longarts. Alle zorgverleners werken volgens de afspraken van het zorgprogramma. Voor de patiënt levert dit voordelen op: 

  • Eén aanspreekpunt voor alle zaken rondom de ziekte
  • Behandelafspraken worden op elkaar afgestemd
  • Betere mogelijkheden om met de aandoening, en de gevolgen ervan om te gaan
  • Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld
  • Het verbetert de kwaliteit van leven

De behandeling

Het uitgangspunt van de behandeling is dat de patiënt zo goed mogelijk met de ziekte leert leven. Door middel van een gezonde leefstijl, o.a. stoppen met roken, regelmatige controles en de juiste medicijnen kan worden voorkomen dat de schade aan de longen toeneemt. Daarnaast wordt de patiënt geleerd hoe hij of zij het beste om kan gaan met de ziekte in het dagelijks leven. Meestal is roken de oorzaak van COPD. Roken of meeroken beschadigt de longen ernstig. Ongeveer één op de vijf mensen met COPD heeft nooit gerookt. Bij hen heeft COPD een andere oorzaak, zoals, schadelijke stoffen en fijnstof, erfelijke ziekten, astma, longontsteking of andere longziekten.

Samen bepalen wat het beste is

De relatie tussen patiënt en zorgverlener is de laatst jaren sterk veranderd. Het is niet meer de zorgverlener die bepaalt wat het beste is voor de patiënt, maar de patiënt zelf voert de regie over zijn/haar gezondheid. Het is van belang dat tijdens gesprekken met de huisarts of praktijkondersteuner zo goed mogelijk wordt aangegeven wat de verwachtingen zijn van de behandeling en wat wel en niet haalbaar is. Zo kan concreet worden vastgelegd welke zorg iemand belangrijk vindt, wat hij/zij zelf wil doen en welke begeleiding er verder nodig is. 

COPD-controle

Een vast onderdeel van de behandeling is de COPD-controle. Deze controle vindt minimaal twee maal per jaar plaats: éénmaal bij de praktijkondersteuner en éénmaal bij de huisarts. Bij de controles wordt nagegaan hoe het gaat met de gezondheid en het behalen van de persoonlijke doelen. Hoe vaak deze controles gebeuren is afhankelijk van de ernst van de klachten. De huisarts en praktijkondersteuner maken gebruik van vragenlijsten en van longtesten om duidelijk te krijgen hoe het met de longen staat. Klachten kunnen worden verlicht door medicijnen die het ademen makkelijker maken. Als dat nodig is wordt er doorverwezen naar één van de andere zorgverleners. 

Zelfmanagement

Bij de behandeling van COPD ligt de nadruk op leefstijl. Door gezond te leven, bijvoorbeeld door te stoppen met roken, voldoende te bewegen, door een gezond gewicht en gezond te eten kan worden voorkomen dat de ziekte verslechtert. 

Informatie icon pagina voor patientenZelfmanagement

Informatie icon pagina voor patientenCOPD

­