CVRM icoon voor patientenpng

Zorgprogramma's zijn ontwikkeld voor mensen met een chronische aandoening. Mediis biedt ondersteuning aan huisartsenpraktijken bij het opzetten en uitvoeren hiervan. Het zorgprogramma van Mediis is een vertaling van de landelijke zorgstandaard. Het doel van de ondersteuning is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg. De bij Mediis aangesloten huisartsen bieden de zorg aan vanuit hun huisartsenpraktijk. Zij doen dit in samenwerking met andere zorgverleners. Deze samenwerking wordt ketenzorg genoemd.

 

Direct naar onze ketenpartners

Het zorgprogramma

De primaire zorg wordt verleend door de huisarts en de praktijkondersteuner in samenwerking met anderen zoals de diëtist, cardioloog, neuroloog, vaatchirurg of internist. Alle zorgverleners werken volgens de afspraken van het zorgprogramma. Voor de patiënt levert dit voordelen op: 

  • Eén aanspreekpunt voor alle zaken rondom de ziekte
  • Behandelafspraken worden op elkaar afgestemd
  • Betere mogelijkheden om met de aandoening, en de gevolgen ervan om te gaan
  • Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld
  • Het verbetert de kwaliteit van leven

De behandeling

De behandeling richt zich op het voorkomen, begeleiden en behandelen van patiënten met verschillende hart- en vaatziekten. Het uitgangspunt van de behandeling is om complicaties te voorkomen en ervoor zorgen dat er geen nieuwe ziekten bij komen. Daarnaast wordt de patiënt geleerd hoe hij of zij het beste om kan gaan met de ziekte in het dagelijks leven. Oorzaken van hart- en vaatziekten kunnen zijn (ernstig) overgewicht, te weinig lichaamsbeweging, ongezonde voeding, roken, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en erfelijke aanleg. 

Samen bepalen wat het beste is

De relatie tussen patiënt en zorgverlener is de laatst jaren sterk veranderd. Het is niet meer de zorgverlener die bepaalt wat het beste is voor de patiënt, maar de patiënt zelf voert de regie over zijn/haar gezondheid. Het is van belang dat tijdens gesprekken met de huisarts of praktijkondersteuner zo goed mogelijk wordt aangegeven wat de verwachtingen zijn van de behandeling en wat wel en niet haalbaar is. Zo kan concreet worden vastgelegd welke zorg iemand belangrijk vindt, wat hij/zij zelf wil doen en welke begeleiding er verder nodig is. 

CVRM | HVZ - hart- en vaatziekten | VVR - verhoogd vasculair risico - controle

Afhankelijk van de kans op (nieuwe) hart- en vaatziekten komt de patiënt één of meerdere keren per jaar op controle. Bij de controles wordt gekeken naar het medicijngebruik en worden controles van gewicht, bloeddruk en bloed/cholesterol gedaan. Daarnaast wordt besproken hoe het gaat met de gezondheid en het behalen van de persoonlijke doelen. Zijn de doelen nog niet behaald dan komt de patiënt vaker op controle.

Zelfmanagement

Bij de behandeling van CVRM ligt de nadruk op leefstijl. Door gezond te leven, bijvoorbeeld door te stoppen met roken, voldoende te bewegen, door een gezond gewicht en gezond te eten kan worden voorkomen dat de ziekte verslechtert.

PRISMA training

Mediis organiseert PRISMA trainingen. Een groepscursus voor mensen met CVRM die willen werken aan hun gezondheid door verandering van leefstijl. Meer informatie in de folder of via de praktijkondersteuner. De inschrijving verloopt via de eigen huisarts of praktijkondersteuner die de aanmelding bij Mediis doet. Met hen wordt eerst overlegd welke cursus het beste past, wordt uitgelegd hoe het werkt en wordt bekeken of de tijden uitkomen. 

Meer informatie in de folder hieronder of via de praktijkondersteuner van de eigen huisartsenpraktijk. 

Informatie icon pagina voor patientenZelfmanagement

Informatie icon pagina voor patientenCVRM

­