ZorgprogrDM2 icoon voor patientenpngamma's zijn ontwikkeld voor mensen met een chronische aandoening. Mediis biedt ondersteuning aan huisartsenpraktijken bij het opzetten en uitvoeren hiervan. Het zorgprogramma van Mediis is een vertaling van de landelijke zorgstandaard. Het doel van de ondersteuning is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg. De bij Mediis aangesloten huisartsen bieden de zorg aan vanuit hun huisartsenpraktijk. Zij doen dit in samenwerking met andere zorgverleners. Deze samenwerking wordt ketenzorg genoemd.

 

Direct naar onze ketenpartners

Het zorgprogramma 

De primaire zorg wordt verleend door de huisarts en de praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. Om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op de persoonlijke situatie van de patiënt werken zij samen met anderen zoals de podotherapeut/pedicure, diëtist, optometrist/oogarts en internist. Alle zorgverleners werken volgens de afspraken van het zorgprogramma. Voor de patiënt levert dit voordelen op: 

  • Eén aanspreekpunt voor alle zaken rondom de ziekte
  • Behandelafspraken worden op elkaar afgestemd
  • Betere mogelijkheden om met de aandoening, en de gevolgen ervan om te gaan
  • Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld
  • Het verbetert de kwaliteit van leven

De behandeling

Bij diabetes type 2 maakt het lichaam te weinig insuline aan of reageert het minder goed op insuline. Deze vorm van diabetes komt het meeste voor en dat gebeurt op steeds jongere leeftijd. Het uitgangspunt van de behandeling is dat de patiënt zo goed mogelijk met de ziekte leert leven en dat bloedglucose zo normaal mogelijk blijft om complicaties te voorkomen. 

Samen bepalen wat het beste is

De relatie tussen patiënt en zorgverlener is de laatst jaren sterk veranderd. Het is niet meer de zorgverlener die bepaalt wat het beste is voor de patiënt, maar de patiënt zelf voert de regie over zijn/haar gezondheid. Het is van belang dat tijdens gesprekken met de huisarts of praktijkondersteuner zo goed mogelijk wordt aangegeven wat de verwachtingen zijn van de behandeling en wat wel en niet haalbaar is. Zo kan concreet worden vastgelegd welke zorg iemand belangrijk vindt, wat hij/zij zelf wil doen en welke begeleiding er verder nodig is. 

Diabetescontrole

Een vast onderdeel is de diabetescontrole, deze vindt vier keer per jaar plaats. Bij de controles wordt nagegaan hoe het gaat met de gezondheid en het behalen van de persoonlijke doelen. Onderwerpen als voeding en beweging komen aan de orde en bloed, ogen en voeten worden gecontroleerd. Als dat nodig is wordt verwezen naar een diëtist, pedicure, podotherapeut, optometrist of oogarts.

Zelfmanagement

Bij de behandeling van diabetes type 2 ligt de nadruk op leefstijl. Door gezond te leven wordt de bloedglucose lager en wordt de kans op een hart- en vaatziekte of op oog- of voetproblemen kleiner. 

PRISMA-cursus 

Mediis organiseert hiervoor PRISMA-cursus. Groepscursussen voor mensen met diabetes type 2 die willen werken aan hun gezondheid door verandering van leefstijl. De inschrijving verloopt via de eigen huisarts of praktijkondersteuner die de aanmelding bij Mediis doet. Met hen wordt eerst overlegd welke cursus het beste past, wordt uitgelegd hoe het werkt en wordt bekeken of de tijden uitkomen. 

Meer informatie in de folder hieronder of via de praktijkondersteuner van de eigen huisartsenpraktijk. 

Informatie icon pagina voor patientenZelfmanagement 

Informatie icon pagina voor patientenDiabetes

­