Mediis Zorg

Steeds meer mensen ervaren, tijdelijk of langduriger, problemen van psychische aard. Door klachten als stress, somberheid, relatie-, werk- of opvoedingsproblemen kan uw dagelijks leven tijdelijk in de war raken. Maar ook aandoeningen zoals een angststoornis, depressie, burn-out, verslaving of eetstoornissen kunnen de kwaliteit van uw leven en dat van uw omgeving geruime tijd negatief beïnvloeden. Gelukkig zijn de meeste klachten goed te behandelen door de Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) of eventueel door een verwijzing naar de meer gespecialiseerde zorg. De Praktijkondersteuner GGZ is speciaal opgeleid om mensen met psychische klachten te begeleiden.

De Praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk

Doordat de Praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk is opgenomen, is het mogelijk om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met de behandeling van uw psychische klachten. Mochten bij de behandeling andere hulpverleners nodig zijn, dan beschikken uw Praktijkondersteuner GGZ en huisarts over de juiste contacten om u door te verwijzen. De Praktijkondersteuner GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van uw klachten.
De Praktijkondersteuner GGZ heeft een eigen spreekuur, rapporteert in uw dossier bij de huisarts en heeft regelmatig contact met uw huisarts voor overleg. Uw huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk.

Wat doet de Praktijkondersteuner GGZ voor u?

In een gesprek brengt u met de Praktijkondersteuner GGZ uw probleem en uw vragen in kaart. Er wordt met u gesproken over de geschiedenis van uw klachten en wat u al geprobeerd heeft om er vanaf te komen. De Praktijkondersteuner GGZ helpt u vervolgens bij het vinden van manieren om met uw klachten om te gaan.

De Praktijkondersteuner GGZ helpt u met:

  • Het zoeken naar de oorzaak van uw klachten
  • Het verhelderen van uw problemen
  • Het vinden van manieren om met uw klacht om te gaan
  • Het geven van advies over behandeling en verwijzing
  • Kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk
  • Nazorg na behandeling in de gespecialiseerde GGZ

Hoe maakt u een afspraak?

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de Praktijkondersteuner GGZ voor u zinvol kan zijn. De praktijkondersteuner GGZ kan u en uw huisarts adviseren over de zorg die voor u op dat moment op zijn plaats is.

Hoe wordt de zorg vergoed?

De gesprekken met de Praktijkondersteuner GGZ worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze zorg valt onder de basisverzekering. Aangezien het om huisartsenzorg gaat is deze zorg ook vrij van eigen risico.

Voldoet de behandeling niet aan uw verwachting?

Uw zorgverleners doen hun best om u zo goed mogelijke zorg te bieden. Mocht u toch niet tevreden zijn dan horen zij dat graag. Meldt dit zo snel mogelijk aan de betreff ende zorgverlener. Als u alsnog een klacht blijft houden, maakt u dan gebruik van de klachtenprocedure van uw eigen huisarts

Mediis, de beste zorg voor elkaar

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is uw huisarts aangesloten bij Mediis. Mediis biedt zelf geen zorg, maar maakt afspraken met zorgverleners en zet zich samen met hen in om de zorg voor mensen met psychische klachten te verbeteren. Om goede geestelijke gezondheidszorg aan te kunnen bieden in de huisartspraktijk heeft Mediis de Huisartsen GGZ Midden-Holland BV opgericht.
De Praktijkondersteuner GGZ is in dienst bij deze BV. De BV is ook verantwoordelijk voor de te leveren GGZ zorg. Door met elkaar samen te werken in deze BV kan Mediis beter investeren in de kwaliteit van de Praktijkondersteuner GGZ en mensen met psychische klachten meer ondersteuning bieden zoals:

  • Toegang tot Therapieland; een online zelfhulp-programma waarin u thuis kan werken aan uw klachten.
  • Groepscursussen waarbij u samen met anderen leert omgaan met uw klachten.

Vraag uw huisarts of uw Praktijkondersteuner GGZ naar meer informatie.

Documentatie over huisartsen GGZ

pdfPatiëntenfolder groepsaanbod

pdfPatiëntenfolder | de praktijkondersteuner GGZ | hulp bij psychische klachten

­