Huisartsen GGZ icoon voor patientenpngMediis biedt aangesloten huisartsenpraktijken ondersteuning voor mensen met tijdelijke of langdurige, problemen van psychische aard. Om goede geestelijke gezondheidszorg aan te kunnen bieden in de huisartspraktijk heeft Mediis de Huisartsen GGZ Midden-Holland opgericht. Een groot aantal van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijken zijn bij Mediis in dienst. Huisartsen GGZ Midden-Holland is ook verantwoordelijk voor de te leveren GGZ-zorg bij die praktijken.

Er wordt gebruik gemaakt van het landelijke zorgprogramma. De GGZ-zorg wordt aangeboden vanuit de huisartspraktijk. 

De POH-GGZ in de huisartsenpraktijk

Doordat de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk is opgenomen, is het mogelijk om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met de behandeling van psychische klachten. De POH-GGZ heeft een eigen spreekuur, rapporteert in het dossier bij de huisarts en heeft regelmatig contact met de huisarts voor overleg. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk. Mochten bij de behandeling andere hulpverleners nodig zijn, dan beschikken de POH-GGZ en de huisarts over de juiste contacten om door te verwijzen. 

De behandeling

Steeds meer mensen ervaren, tijdelijk of langduriger, problemen van psychische aard. Klachten als stress, somberheid, relatie-, werk- of opvoedingsproblemen, maar ook aandoeningen zoals een angststoornis, depressie, burn-out, verslaving of eetstoornissen kunnen de kwaliteit van leven en dat van de omgeving geruime tijd negatief beïnvloeden.

De POH-GGZ is speciaal opgeleid om mensen met psychische klachten te begeleiden. In een gesprek worden de problemen en vragen in kaart gebracht en verhelderd. Er wordt gesproken over de geschiedenis van de klachten en wat al geprobeerd is om er vanaf te komen. De POH-GGZ helpt vervolgens met:

  • Het vinden van manieren om met de klacht om te gaan
  • Het geven van advies over behandeling en verwijzing
  • Kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk
  • Nazorg na behandeling in de gespecialiseerde GGZ

Zelfmanagement

De POH-GGZ bieden via de Huisartsen GGZ Midden-Holland van Mediis de mogelijkheid om zelfstandig of in groepsvorm aan de slag te gaan met klachten:

  • Toegang tot Therapieland; een online zelfhulp-programma waarin thuis gewerkt kan worden aan klachten.
  • Groepscursussen waarbij samen met anderen wordt geleerd hoe om te gaan met klachten.

Mediis organiseert deze groepscursussen. Met de POH-GGZ of huisarts kan worden besproken wat het volgen van
een cursus kan betekenen, welke cursus het beste past en of de tijden uitkomen. Het is de huisarts of POH-GGZ die de aanmelding bij Mediis doet. Lees meer over welke cursussen er zijn in de patiëntenfolder 'groepsaanbod' hieronder.

Informatie icon pagina voor patientenZelfmanagement

pdfPatëntenfolder | groepsaanbod - huisartsen GZZ

Informatie icon pagina voor patientenHuisartsen GGZ

pdfPatiëntenfolder | de praktijkondersteuner GGZ | hulp bij psychische klachten

­