Bent u voor uw diabetes, COPD of hart- en vaatziekte onder behandeling bij uw huisarts, dan heeft u afgelopen jaar misschien via de mail een vragenlijst gekregen over de kwaliteit van de huisartsenzorg. Met uw ervaringen kunnen we de kwaliteit van de zorgverlening nog beter maken.

De vragenlijst

  • Omgang en communicatie
  • Informatievoorziening en advies
  • Behandeling door uw huisarts
  • En meer…

Anonimiteit en privacy

Uw gegevens worden verwerkt door een onafhankelijk onderzoeksbureau (NetQ) en alle gegevens die u verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw huisarts kan niet achterhalen wat u persoonlijk heeft geantwoord. Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor uw behandeling. 

Waarvoor worden mijn onderzoeksresultaten gebruikt?

De geanonimiseerde resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg in uw huisartsenpraktijk te verbeteren. 

Hoeveel mensen hebben de vragenlijst ingevuld?

Ruim tweeduizend mensen vulde de vragenlijst in. 


ervaring 1

Wat zijn de uitkomsten?

Omdat de vragenlijst anoniem is, worden uitkomsten niet persoonlijk teruggekoppeld. De vragenlijst is uitgezet in de regio Midden-Holland.De patiënten gaven gemiddeld een 8,2 aan hun zorgverlener: een bijzonder mooie uitkomst. We zagen dat mensen eigenlijk heel tevreden waren. Men is tevreden over het luisterend oor van de zorgverlener, de aandacht en tijd die genomen wordt en de deskundigheid. In de zorg vinden patiënten goede communicatie belangrijk, gevolgd door deskundigheid, goede behandeling en voorlichting.

 

ervaring 2

Wel zijn er nog wat puntjes op de i te zetten. Die hebben met name betrekking op de samenwerking en communicatie met overige zorgverleners en op de gezamenlijke besluitvorming, nazorg en de begeleiding van de patiënt bij het leren omgaan met een chronische ziekte . De complimenten, tips en aandachtspunten koppelen we terug aan de afzonderlijke huisartsenpraktijken.

ervaring 3

Een groot deel van de patiënten voelt zich verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en begrijpt hun gezondheidsproblemen en wat de oorzaken ervan zijn. Op het gebied van zelfmanagement is met name winst te halen op het versterken van het vertrouwen in het eigen kunnen van de patiënt bij het bedenken van oplossingen voor nieuwe problemen en de begeleiding bij het volhouden van een gezonde leefstijl.

Het complete verslag met de regionale uitkomsten vindt u hier.

Heeft u punten die u met uw huisarts of praktijkondersteuner wil bespreken, dan kan dat uiteraard altijd.   

 

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek? Neem dan contact op met uw huisartsenpraktijk.

"De stem van de patiënt is nodig om samen de zorg te verbeteren"

­