mediis de beste zorg voor elkaar

Mediis logo

Bent u voor uw diabetes, COPD of hart- en vaatziekte onder behandeling bij uw huisarts, dan ontvangt u via de mail binnenkort een vragenlijst. U kunt ons helpen door deze in te vullen. Met uw ervaringen kunnen we de kwaliteit van de zorgverlening nog beter maken. Laat weten wat u belangrijk vindt.

De vragenlijst

  • Omgang en communicatie
  • Informatievoorziening en advies
  • Behandeling door uw huisarts
  • En meer…

Anonimiteit en privacy
Uw gegevens worden verwerkt door een onafhankelijk onderzoeksbureau (NetQ) en alle gegevens die u verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw huisarts kan niet achterhalen wat u persoonlijk heeft geantwoord. Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Waarvoor worden mijn onderzoeksresultaten gebruikt?
De geanonimiseerde resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg in uw huisartsenpraktijk te verbeteren.

Hoe kunt u meewerken?
Geef uw emailadres door aan uw huisarts of praktijkondersteuner. Uw ontvangt dan via de mail een link voor het invullen van de vragenlijst. Het onderzoek loopt tot eind september 2018.

Krijg ik de uitkomsten te zien?
Omdat de vragenlijst anoniem is, worden uitkomsten niet persoonlijk teruggekoppeld. De vragenlijst wordt uitgezet in de regio Midden-Holland. De regionale uitkomsten worden later op de website van Mediis geplaatst. Heeft u na het invullen van de vragenlijst punten die u met uw huisarts of praktijkondersteuner wil bespreken, dan kan dat uiteraard altijd.  

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek? Neem dan contact op met uw huisartsenpraktijk.


"De stem van de patiënt is nodig om samen de zorg te verbeteren"

­