Mediis Werkwijze

werkwijze icoon voor patienten

Mediis is een coöperatie van meer dan 70 huisartspraktijken in Midden-Holland. Het doel van de coöperatie is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan chronisch zieke mensen. Mediis maakt afspraken met de huisartsen en de zorgverzekeraar om te werken volgens de laatste zorgstandaarden, richtlijnen en wet- en regelgeving. Deze afspraken zijn uitgewerkt in zorgprogramma's.

De aangesloten huisartsen bieden de zorg volgens dit zorgprogramma aan vanuit de huisartspraktijk. Zij doen dit in samenwerking met andere zorgverleners. Alle zorgverleners werken volgens de afspraken in het zorgprogramma. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor de patiënten die bij hem in behandeling zijn.

Een ziekte wordt een chronische aandoening als deze blijvend is en dus niet volledig te genezen is, of als er een belangrijk gezondheidsrisico blijft bestaan.

Wat doet een coöperatie?

Een coöperatie is een schakel tussen de zorgverzekeraar en de zorgverleners. Het doel van de coöperatie is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan chronisch zieke mensen. Naast het ondersteunen van de huisartsen en andere zorgverleners, maakt ze met de verzekeraar afspraken over de te leveren zorg, de kwaliteit daarvan en tegen welk tarief de zorg geleverd wordt. De verzekeraars betalen zorgverleners uit via de coöperatie. Huisartsen ontvangen een vast bedrag per patiënt in de ketenzorg. De coöperatie maakt vervolgens afspraken met verschillende zorgverleners wie welke zorg verleent: ieder met een verantwoordelijkheid op het eigen deelgebied. 

Het voordeel van een coöperatie

De deelnemende zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor het werken volgens het zorgprogramma. Om hen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de geleverde zorg voldoet aan de laatste inzichten heeft de coöperatie een kwaliteitsteam die de kwaliteit van de zorg bewaakt.

Het voordeel van het werken in een coöperatie:

  • De kwaliteit van zorg kan vergeleken worden met andere deelnemers uit de coöperatie . Hierdoor wordt actief en effectief gewerkt aan verbetering van de zorg.
  • Op basis van de uitkomsten kunnen gezamenlijke scholingen worden ontwikkeld en georganiseerd. 
  • Er kan goedkoper en efficiënter gewerkt worden. Niet alleen door het gezamenlijke kwaliteitsteam, maar ook door het maken van gunstige gezamenlijke scholingsafspraken.
  • Het kwaliteitsteam toetst jaarlijks of de zorgprogramma’s nog voldoen aan de laatste zorgstandaarden, richtlijnen en wet- en regelgeving.
  • Het kwaliteitsteam verzamelt, beoordeelt en leert van meldingen van calamiteiten en incidenten.
­