Mediis Werkwijze

werkwijze icoon voor patienten

Mediis is een coöperatie van meer dan 70 huisartspraktijken in Midden-Holland. Bij Mediis werken wij actief aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in de regio Midden-Holland. Mediis ondersteunt huisartsenpraktijken op verschillende gebieden van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, praktijkondersteuning, digitale zorg en ICT. Zo zet Mediis zich in op alle belangrijke thema’s op het niveau van de patiënt, de wijk en de regio.

Patiënten kunnen er zeker van zijn dat ze van hun huisartsenpraktijk de beste zorg ontvangen. Zorg die voor iedereen betaalbaar, toegankelijk en veilig is. Wilt u meer weten over de chronische zorgprogramma's, de GGZ in de huisartsenpraktijk en de ouderenzorg? Bekijkt u dan de andere pagina's voor patiënten. 

Mediis | voor zorg die voor iedereen betaalbaar, toegankelijk en van kwalitatief hoog niveau is

Patiëntenparticipatie

Mediis hecht waarde aan de betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van de patiënten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarom heeft ze een cliëntenraad. Mediis heeft dit voor de aangesloten huisartsenpraktijken op collectief niveau geregeld samen met de Huisartsenpost Midden Holland | HAP  M-H

De huisartsenpost HAP M-H biedt huisartsenspoedzorg tijdens avond, nacht en weekend. Mediis is onder anderen verantwoordelijk voor de zorgprogramma’s voor chronische ziekten (o.a. diabetes, long- en hartziekten) en psychische klachten in de huisartsenpraktijken. De overlap in huisartsen, patiënten, medische taken en het opereren in het verlengde van elkaars zorg- en dienstverlening, is de reden om een gezamenlijke cliëntenraad op te richten.

Rol van de cliëntenraad

De cliëntenraad denkt actief mee over hoe Mediis het zorgaanbod op een waardevolle manier kan ontwikkelen en vernieuwen. Daarnaast voert de cliëntenraad taken uit die wettelijk gevraagd worden. Dat betekent dat de cliëntenraad advies geeft over het beleid en over de kwaliteit van de zorg. Ook kunnen mensen signalen en opmerkingen doorgeven aan de cliëntenraad, om die te bespreken met Mediis.

Vragen aan de cliëntenraad

Voor vragen of als er interesse is om lid te worden van de raad, kan contact worden opgenomen met Nathalie Vessaz of Anouk Nijenhuis via het e-mailadres: clientenraad@hapmh.nl.

Niet tevreden over onze zorg?

Wij vinden het belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over onze zorg. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. 

Direct naar onze klachtenregeling

­