triagetool.jpegIn de huisartsenzorg hebben we al geruime tijd te maken met oplopende personeelstekorten en een toenemende zorgvraag. Kortom, de druk op de praktijk neemt toe. Digitale (zelf)triage is één van de mogelijke oplossingen om deze oplopende druk het hoofd te kunnen bieden.

Verschillende leveranciers hebben inmiddels hun eigen triagetool op de markt gebracht, allemaal met eigen kenmerken en functionaliteiten. Zo geeft de ene tool bijvoorbeeld een zelfzorgadvies aan de patiënt en toont een andere tool differentiaal diagnoses aan de zorgverlener. Natuurlijk classificeren alle tools de mate van urgentie aan de hand van de klachten van de patiënt.

Aanpak triage

verschillende_triagetools.jpg

Voor een compleet overzicht van alle beschikbare digitale (zelf) triagetools met hun functionaliteiten, hebben wij een kennisbank | triagetools gemaakt. 

 Kennisbank | triagetools

De snelle lezer kan daar het beste de volgende items bekijken:

  • 1. Wat is de indruk van de verschillende leveranciers? | ► Doel
  • 4. Kosten van de tool & beschikbare vergoedingen | ► Kosten tool

Financiering 

VGZVGZ vergoedt met het addendum ‘Digitale Slimme Triage 24/25’ momenteel alleen de triagetools 'Huisartsen van Nederland' en 'Bingli'. Voor meer informatie, klik hier. De financiering is voor de duur van 2 jaar, waarbij na het 1e jaar aangetoond moet worden dat minimaal 10% van alle zorgvragen binnenkomen én afgehandeld worden via de slimme triage software.

Daarnaast is de mogelijkheid voor digitale zelftriage bij VGZ één van de zeven deelprestaties van de module Service & Bereikbaarheid. Op deze pagina kun je een PDF downloaden waarop de voorwaarden voor de prestatie Service & Bereikbaarheid zijn uitgewerkt. 

Ondersteuning Mediis 

Mediis logo kleinPraktijken die willen starten met digitale (zelf) triage kunnen hier uiteraard zelf mee aan de slag gaan. Wil je wel graag ondersteuning vanuit Mediis, dan kunnen we je helpen bij:

  • triagetool-selectie, die aansluit op de wensen en behoeften van de praktijk.
  • het meedenken over triagetool-inzet in de praktijk, en het laten aansluiten of aanpassen van werkprocessen.

Ga je zonder onze ondersteuning aan de slag? We houden graag contact, zodat we op de hoogte blijven van jullie ervaringen en deze kunnen delen met anderen. 

Nog geen voorkeursleverancier

Mediis hanteert het standpunt dat gezien de huidige ontwikkelstadia van deze (zelf)triagetools de tijd nog niet rijp is om tot de selectie van één voorkeursleverancier over te gaan. De doorontwikkeling vindt op hoog tempo plaats, en hoe de diverse tools zich uitkristalliseren is nu nog onzeker. HIS-integratie is één van de belangrijke aspecten hierbij.
Het is dus afhankelijk van de visie van de praktijk en welke functionaliteiten de praktijk belangrijk vindt, om bij de keuze van de best passende tool op dit moment te komen. 

Informatie en aanmelden 

Heeft jouw praktijk interesse om te starten met digitale triage, en willen jullie hierbij gebruik maken van ondersteuning vanuit Mediis? Dan kan een informatieverzoek hieronder worden ingediend. Projectleider digitalisering Anouk Nijenhuis neemt dan contact op om het vervolgtraject door te nemen, en eventuele vragen te beantwoorden.  

Informatieverzoek

Graag naam praktijk invullen
Uw naam?
Uw email?
 

­