Mediis Ouderenzorg vierkant

Vanaf 19 februari kan via een beknopt aanvraagformulier een verzoek worden gedaan voor een stimuleringsbijdrage voor regionale bijeenkomsten. Dit budget van max. € 500 per bijeenkomst, kan onder andere worden gebruikt voor zaalhuur, drankjes, portokosten voor het versturen van de uitnodiging, vergoedingen en spreker(s). Zie voor meer informatie en het aanvraagformulier de website van Palliaweb

Groepsvoorlichting levenseindegesprekken/ACP

Zoals jullie in het nieuwsbericht over het uitlichten van kwaliteitsinitiatieven hebben kunnen lezen, is groepsvoorlichting rondom ACP één van de twee kwaliteitsinitiatieven die Mediis in de etalage heeft gezet. Praktijk West - Krimpen a/d IJssel heeft dit kwaliteitsinitiatief ingediend en wil kennis, ervaringen, do's en don'ts, en materiaal delen met de andere aangesloten huisartsen. 

Wil je hiermee aan de slag? Dan kan daarvoor subsidie worden aangevraagd

 

­