DM2 nieuws

Op 24 oktober organiseerde Mediis een informatieve avond over DM met gastsprekers, waaronder:

  • Internist Maurice Bizino van het GHZ
  • Wilma de Vette, diabetische verpleegkundige bij ZorgBrug
  • Femke Tillemans, verpleegkundig specialist bij ZorgBrug.

Tijdens deze casuïstiekavond kregen de deelnemers volop gelegenheid om interactief deel te nemen en vragen te stellen, wat actief werd benut. De avond werd druk bezocht door meer dan 40 praktijkondersteuners en huisartsen. Er werden verschillende onderwerpen besproken, zoals het onderscheiden van verschillende typen diabetes mellitus met behulp van de MODY-calculator en het FIT-programma van het GHZ.

Dit programma is een samenwerkingsinitiatief tussen de eerste en tweede lijn met als doel een betere doorstroming van patiënten vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn te realiseren. Als het mogelijk is om patiënten bij de huisartsenpraktijk te behandelen, dan zorgt de diabetesverpleegkundige van ZorgBrug/GHZ voor een warme overdracht aan de praktijkondersteuner, Tijdens dit praktijkbezoek van de verpleegkundige is er ook gelegenheid vragen te stellen over andere zaken zoals het starten van SGLT2 remmers of GLP1 agonist.

Plannen voor een vervolg en meer informatie

De avond kreeg veel positieve reacties, en er zijn plannen om volgend jaar een soortgelijke bijeenkomst te organiseren.

Vragen over de hierboven genoemde onderwerpen, ook als je er niet bij was? Je kunt altijd contact opnemen met huisarts Renatha Rietveld | r.rietveld@mediis.nl en praktijkconsulent Lida van der Maat | l.vandermaat@mediis.nl. Zij ondersteunen jullie met al je vragen over DM.

 

­