POH GGZ nieuwsElke dinsdagochtend overleggen huisartsen, POH-GGZ, GGZ-aanbieders, en vertegenwoordigers van het sociaal domein met elkaar tijdens de virtuele overlegtafel GGZ 18+ over wie, waar het beste geholpen kan worden. Er zijn sinds maart 62 casussen ingebracht waarvan 21 door huisartsen van Mediis.

Gerry Wiesenhaan, huisarts bij het Zorgstation in Bodegraven is één van de huisartsen die een casus heeft ingediend. Huisartsen die hebben deelgenomen zijn tevreden met de uitkomsten. Zo ook Gerry.

De casus van Gerry

Elkaar consulteren bij casussen waarbij de oplossingsrichting niet direct helder is, dat is de essentie van de overlegtafel! Het gaat om patiënten ‘bij wie het knelt’, ze hoeven niet al op een wachtlijst te staan. Gerry zegt: “Ik had zo’n casus waar het niet maar niet wilde lukken om de patiënt op de juiste plek te krijgen. Het ging om een 22-jarige patiënt. Ik had hem in eerste instantie verwezen naar Parnassia, maar kreeg snel terug dat hun wachttijd boven de treeknorm uitkwam. De casus was wat complex in die zin dat er naast stemmingsklachten ook verdenking van autisme speelde. Vooral de omgeving maakte zich erg veel zorgen. Via zorgdomein zag ik overal alleen maar wachttijden van ver boven de drie maanden. Daarop heb ik besloten hem in te brengen om te kijken of er andere opties waren.”

Wie zijn er aanwezig?

Nelly, Onno of José van het huisartsen GGZ-team van Mediis zijn altijd aanwezig. Gerry: “Toen ik inbelde, was Nelly aanwezig. De samenwerking aan de overlegtafel is breed. Er waren medewerkers van zowel de specialistische GGZ als de basis GGZ, en het sociaal domein. Van José begreep ik dat dit ook heel steady is. Het gebeurt niet vaak dat er van een bepaald domein niemand aanwezig is.” Er zijn goede afspraken gemaakt met de deelnemende partijen over dat er altijd een vertegenwoordiger van de organisatie aanwezig is.

Wanneer is de overlegtafel?

De overlegtafel is altijd op dinsdag om 10:00 uur en duurt een half uur. Er worden die ochtend maximaal zes patiënten besproken. Gerry zegt: “Het is voor ons druk bezette huisartsen misschien wel een beperking dat het alleen op dat ene tijdstip plaatsvindt, maar als je zoveel mensen op eenzelfde moment aan tafel wil krijgen, is een vast tijdstip de enige mogelijkheid. En het is wel weer fijn als je weet, ik kan er elke dinsdag terecht als ik dreig vast te lopen met een casus”.

Hoe werkt het?

“Nou heel eenvoudig” zegt Gerry. 

  • Via een eenvoudig inschrijfformulier op de website van Mediis heb ik de casus vooraf aangemeld.
  • Op dinsdagochtend heb ik op een vooraf doorgegeven tijdstip, via een link, ingebeld op Teams. Je ontvangt de link en het tijdstiop per mail van José Oostendorp (coördinator huisartsen GGZ).
  • Iedereen die aanwezig was had de casus vooraf al gelezen, en dus was er maar een hele korte inleiding nodig.
  • Vervolgens heb ik kort mogen vertellen wat precies onze hulpvraag was.
  • Daarna werd er met elkaar gekeken naar wat het beste paste voor mijn patiënt, en wat de snelste route naar hulp zou kunnen zijn. 

Was er een oplossing mogelijk?

Er is niet altijd een instant oplossing mogelijk, maar er wordt wel in meerdere richtingen meegedacht. Gerry: “Ik was echt tevreden met wat er in die korte tijd werd bereikt voor mijn patiënt. In mijn geval werd de Forta groep geadviseerd. Een medewerker daarvan stuurde mij na afloop een mailtje met de details die ik nodig had voor de verwijzing. Nu twee maanden later is diagnostiek verricht en de behandeling gestart!”

 “Na de bespreking van de door mij ingediende casus, heb ik de tijd genomen om te blijven luisteren” vertelt Gerry. “Dat kan, want de casuïstiek wordt anoniem besproken. Ik kan dit anderen ook aanraden, want het was interessant en leerzaam.”

Goed initiatief

“Door de overlegtafel heeft de GGZ voor mij een gezicht en een aanspreekpunt gekregen. Ik snap iets beter waar de knelpunten zitten en andersom is er ook steeds meer begrip voor de huisarts. Het wekt veel frustratie als je een patiënt ‘verkeerd’ verwijst en die als gevolg na een lange wachttijd opnieuw op een maandenlange wachtlijst bij een ander instelling komt te staan. Tegelijkertijd ben je als huisarts misschien eerder geneigd om wat langer de zorg voor de patiënt te dragen als je weet dat er uiteindelijk een goede plek te vinden is.”

'Ik vind deze overlegtafel een uitkomst voor huisartsen. We moeten hier echt meer gebruik van gaan maken!'

Huisartsen GGZ - voordelen van de overlegtafel

Aanleiding voor het inrichten van de overlegtafel was het feit dat de door- en uitstroom in de GGZ stagneerden. Nu blijken er een paar extra voordelen te zijn, die duidelijker naar voren komen dan in eerste instantie gedacht.

  • Een oplossing voor patiënten met dubbelproblematiek LVB/psychiatrie of verslaving/psychiatrie.
  • Er wordt met brede expertise gekeken naar een casus, patiënt komt op de juiste plek kan ook zijn aanvullende acties zoals inzetten praktische ondersteuning thuis.
  • Overstijgend krijgen aanbieders een beter beeld van wie wat biedt aan zorg en komen regionale knelpunten in beeld en kunnen worden opgepakt.
  • De patiënt op de wachtlijst krijgt een gezicht net zoals de huisarts en/of POH-GGZ die in de knel komt omdat die zorg moet bieden die past binnen de huisartsgeneeskundige kaders.
­