Verwijzen POH GGZ nieuws

Op de bijeenkomst voor POH-GGZ op 25 oktober over verwijzen en herstelgerichte benadering, hebben we samen met twintig praktijkondersteuners GGZ nagedacht en gesproken over het onderwerp verwijzen: wanneer en op welke gronden verwijs je een patiënt naar de basis- en/of specialistische GGZ (BGGZ of SGGZ)?

De Huisarts podcast met Jim van Os

Foto GGZ bijeenkomstDe aftrap begon met de bespreking van drie (thuis beluisterde) afleveringen van de Huisarts podcast met Jim van Os over onnodig medicaliseren, de rol van de DSM en herstelgericht werken in de huisartsenpraktijk. De belangrijkste boodschap die hij overbracht, was om de klacht van de patiënt vooral in de context van zijn of haar leven te bezien. Belangrijk is om te onthouden dat wanneer een patiënt een klacht of probleem heeft, er voor hem of haar werk aan de winkel is.

Van Os benadrukt dat psychisch lijden bij iedereen verschilt, en dat één van de problemen van de DSM is, dat de diagnoses niet altijd aansluiten bij de unieke zorgbehoefte van een persoon. Hij pleit ervoor dat behandeling niet langer uitsluitend gericht moet zijn op het bestrijden van symptomen, maar dat het menselijk contact en het achterhalen van de oorzaken centraal moeten staan. Dit kan worden bereikt door vier vragen te stellen:

  1. Wat is er met je gebeurd?
  2. Wat zijn je kwetsbaarheden en sterke punten?
  3. Waar wil je naartoe?
  4. Wat heb je nodig?

De podcast zelf beluisteren?  Dat kan hier.

Casusbespreking

Na deze introductie zijn we aan de hand van casussen in kleine groepen in gesprek gegaan over onze overwegingen bij het verwijzen van een patiënt. We bespraken:

  • Waarom dit het juiste moment zou zijn?
  • Wat de hulpverlener en de patiënt verwachten?
  • Hoe realistisch deze verwachtingen zijn?
  • En we keken naar alternatieve of betere interventies

Aangescherpte mogelijkheden en verwachtingen

Deze vragen en de vier vragen zoals daar weer boven genoemd, scherpte de alertheid aan op de eigen mogelijkheden van de praktijkondersteuners GGZ, de realistische verwachtingen van de GGZ, en de vele mogelijkheden van het verwijzen naar het Sociaal domein.

 

­