Foto bij interview Mgn Triangel.jpeg vierkant

Steeds meer patiënten maken gebruik van het patiëntenportaal. Huisartsenpraktijk de Triangel in Waddinxveen is één van de koplopers in onze regio. Wat maakt het dat zoveel patiënten bij hen MijnGezondheid.net gebruiken? Lees hieronder het interview. Uiteraard zijn hun tips ook van toepassing voor Uw Zorg Online

Wat is volgens jullie de reden dat zoveel patiënten in jullie praktijk gebruik maken van MGn?

De populatie binnen onze praktijk bestaat uit veel jonge gezinnen. Die populatie regelt over het algemeen al veel zaken online en zijn daar dus al op ingesteld. Bovendien maakt onze praktijk veel gebruik van digitale middelen. Zo is het mogelijk om je via de website in te schrijven, een afspraak in te plannen, herhaalrecepten aan te vragen, etc. Hierdoor zien de patiënten ook sneller dat wij het patiëntenportaal gebruiken.

Hoe hebben jullie het MGn-portaal kenbaar gemaakt bij patiënten?

Patiënten krijgen een e-mail om te laten weten dat de inschrijving is gelukt. Ook zetten we op dat moment MGn open, waardoor ze daar meteen op worden gewezen middels een aparte email.

Wat zijn de reacties van patFoto bij interview Mgn Triangel.jpeg vierkantiënten over het algemeen?

De reacties zijn over het algemeen erg positief. Ze vinden het makkelijk en snel om bepaalde zaken, zoals het aanvragen van medicatie, digitaal te kunnen regelen.

Welke veranderingen hebben jullie gemerkt sinds steeds meer patiënten MGn gebruiken?

Er worden veel afspraken ingepland via MGn. Ook de e-consult en het aanvragen van herhaalmedicatie zijn veelgebruikte functies.

Wat zouden jullie in de toekomst nog willen bereiken met het patiëntenportaal of loopt het al zoals jullie zouden willen?

Soms werken bepaalde functies op MGn niet. Zo kan niet alle herhaalmedicatie worden aangevraagd via MGn. Patiënten komen ons dan vragen om hulp, maar helaas weten wij de antwoorden op hun vragen soms ook niet. Ook bij ons is niet altijd duidelijk waarom bepaalde herhaalmedicatie niet online aangevraagd kan worden.

Hebben jullie nog tips voor andere praktijken die meer gebruik willen maken van MGn?

Zorg dat de e-mailadressen van de patiënten in het systeem up-to-date zijn.  Ook is het een mogelijkheid om patiënten te attenderen op MGn door ze uit te nodigen middels een batch vanuit het HIS. Dan krijgen zij een mail met een uitnodiging voor MGn.

Checklist en stappenplan

Meer tips? Kijk dan ook naar de checklists en stappenplannen e-diensten patiëntenportalen op de bestandenpagina van de mediis.nl onder Persoonsgerichtezorg/OPEN online inzage. Je kunt ze ook hieronder downloaden. 

 

­