Meer tijd voor de Patient nieuws

Op 1 april heeft Mediis akkoord gekregen om van start te gaan met de pilot voor Meer Tijd voor de Patiënt (MTvdP). Er zijn 14 deelnemende praktijken die in twee fases in 2022 van start gaan voor een periode van twee jaar.

Het gedachtegoed Meer Tijd Voor De Patiënt (MTvdP) gaat ervan uit dat een langere consulttijd de kern van de zorgvraag van de patiënt sneller en beter naar voren brengt. Hiermee kan vervolgzorg beter en efficiënter ingericht worden. Ook verwijzen huisartsen minder vaak naar de tweede lijn en schrijven ze minder medicatie en daalt de diagnostiek. Om van invloed te zijn op deze dalingen, vraagt VGZ of praktijken met zes interventies wil gaan werken. Mediis ondersteund de praktijken bij de implementatie van MTvdP door het aanbieden van informatie, scholing en werksessies omtrent de zes interventies.

Inhoudelijke werksessies

Woensdag 25 mei is er een start gemaakt met de inhoudelijke werksessies voor Meer tijd voor de Patiënt (MTvdP), met als onderwerp ‘Teleconsultatie en Keuzehulp’. Het porgramma bestond uit:

  • datamanager GHZ,  I. Den Haan | zij gaf inzage in de ervaringen met keuzehulpen binnen het ziekenhuis,
  • Presentatie van stichting Doen of Laten van huisarts, J. Schade | zelf betrokken geweest bij het maken van de keuzehulp maagklachten.
  • MDL-arts GHZ, J. Bosman | vertelde over haar ervaringen en tip & trics met teleconsultaties.

We kijken terug op een informatieve interactieve sessie en danken de huisartsen voor hun positieve bijdrage.

­