Lisa Landkroon

Vanaf 18 juli gaat Lisa Landkroon aan de slag bij Mediis als projectleider voor de pilot Meer Tijd voor de Patiënt (MTvdP). Zij neemt het stokje over van Marije den Hengst die het pilotproject voor Mediis heeft opgestart. Er zijn 14 deelnemende praktijken die in twee fases in 2022 van start gaan voor een periode van twee jaar.

Betere kwaliteit van zorg, meer werkplezier voor huisartsen, een hogere patiënttevredenheid en lagere zorgkosten. MTvdP zorgt voor een belangrijke omslag in werkwijze en aanpak binnen de huisartsenpraktijk om de zorg effectiever te maken door onnodige zorg te vermijden.

Lisa gaat de praktijken ondersteunen bij de implementatie van MTvdP door het aanbieden van informatie, werksessies over interventies en scholing. Zij is haar carrière begonnen als doktersassistente in een huisartsenpraktijk in Woerden, waarnaar zij is doorgegroeid tot praktijkmanager. Ze is manager geweest bij een grote diëtistenpraktijk in Rotterdam en onlangs heeft zij gewerkt bij een nieuwe kliniek voor hand & pols chirurgie. Haar interesse blijft bij de huisartsenpraktijk en toen zich de kans voordeed twee geliefde werelden, projecten en de huisartsenpraktijk, te combineren is zij daar met de volle overtuiging voor gegaan. Zij gelooft erg in het project Meer Tijd voor de Patiënt en zij kijkt ernaar uit om met de pilotpraktijken samen te gaan werken aan een goed resultaat.

­