Actief met kwaliteit nieuws

Praktijk de Grooth uit Bleiswijk is aan de slag gegaan om beperkte gezondheidsvaardigheden bij hun patiënten beter te herkennen. Dit is de tweede van drie kwaliteitsbevorderende activiteiten waar we aandacht aan besteden.

Gerrie van Buren, praktijkverpleegkundige, licht toe: “soms heb ik een patiënt die ik maar niet in beweging krijg en die heel ongemotiveerd lijkt. Nu weet ik, dat dat ook een andere oorzaak kan hebben en de patiënt mij misschien niet goed begrijpt. Dan kan ik iemand op een andere manier motiveren.”

De praktijk de Grooth heeft een aantal acties ondernomen om dit onderwerp onder de aandacht te brengen binnen de praktijk:

  • waaronder een praktijkcheck door Pharos
  • een e-learning voor de doktersassistenten 
  • zij hebben met elkaar afspraken gemaakt over het vastleggen

Wat het heeft opgeleverd? “Minder frustratie!” aldus Gerrie. Door meer kennis over dit onderwerp, wordt het eerder herkend en is er nu ook meer begrip. Medewerkers geven aan ‘een ander oordeel over de patiënt te hebben gekregen: desinteresse kan betekenen dat iemand iets niet kan’ en: ‘ik ben bewust bezig een inschatting te maken van het begrip van de patiënt’. 

In de uitgebreide Toolbox | herkennen beperkte gezondheidsvaardigheden vind je meer informatie over wat Praktijk De Grooth met dit onderwerp heeft gedaan, maar ook wat er nog meer mogelijk is. Het staat samen met de hand-out | herkennen beperkte gezondheisvaardigheden op de bestandenpagina op de website, achter de inlog in de map persoonsgerichte zorg/open-online-inzage.

Nog één activiteit in de etalage

Er is nog één kwaliteitsbevorderende activiteiten waar we dit jaar aandacht aan besteden:  

 

­