Korte Akkeren praktijkIn het gezondheidscentrum Korte Akkeren loopt een multidisciplinair project om de zorg voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid te verbeteren. In de regio en in de wijk Korte Akkeren is het percentage patiënten met achterstandsproblematiek relatief hoog. Rekening houden met lage gezondheidsvaardigheden van patiënten is belangrijk, vindt huisarts Rebecca Hegeman.

Rebecca zet zich als huisartsambassadeur voor het Achterstandsfonds Hollands-Midden, Amstelland en Haarlemmermeer (HMAH) in. Samen met Cock Vroom uit dezelfde regio probeert zij het Achterstandsfonds bekendheid te geven onder huisartsenpraktijken. Het achterstandsfond heeft Rebecca Hegeman geinterviewd. Het interview geeft een goed inzicht in hoe de praktijk in Korte Akkeren te werk gaat en wat zij doen om verbeteringen te realiseren voor de groep mensen met lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid.

 

Interview met Rebecca Hegeman van gezondheidscentrum Korte Akkeren

Als huisarts in een achterstandswijk ziet Rebecca veel patiënten met complexe gezondheidsproblematiek. Rebecca en haar collega’s spelen hier zo goed mogelijk op in, onder meer met projecten rond lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid. De wijk Korte Akkeren in Gouda telt veel mensen met achterstandsproblematiek, vertelt zij. "Dat betekent relatief veel patiënten met chronische ziekten, zoals diabetes en COPD, en problemen op het sociale vlak. Ook hebben we te maken met lage gezondheidsvaardigheden. Veel wijkbewoners zijn niet zo zelfredzaam, waardoor ze vaak naar de huisartsenpraktijk komen.”

Armoede heeft een grote invloed op de ervaren gezondheid van mensen. Als je financiële zorgen hebt, ga je niet zo snel werken aan je gezondheid en heb je daartoe minder mogelijkheden. Zeker op langere termijn ga je dat merken in de gezondheidszorg.

Dat toenemende geldzorgen bij Nederlanders leiden tot meer bezoeken aan de huisarts is voor Rebecca zeker herkenbaar.

15-minutenconsult en multidisciplinaire samenwerking

Vanwege de complexe problematiek van patiënten, houdt Huisartsenpraktijk Korte Akkeren al langere tijd consulten van vijftien minuten. “Steeds meer collega-huisartsen doen dat en ik begrijp dat goed. We willen de tijd nemen voor onze patiënten. Niet dat we nu tijd over houden, zeker niet, maar zo kom je als huisarts wel aan andere dingen toe die nodig zijn.”

Rebecca en haar collega’s hechten ook aan goede samenwerking en korte lijnen met andere zorg- en hulpverleners. “We hebben bijvoorbeeld veel contact met het Sociaal Team Gouda. Het is heel fijn om te weten naar wie je patiënten kunt verwijzen als je hen zelf niet kunt helpen. Dat je weet dat het probleem van een patiënt wordt opgepakt en diegene daarvoor hopelijk niet terugkomt naar de praktijk.”

Rekening houden met lage gezondheidsvaardigheden

Binnen het Gezondheidscentrum Korte Akkeren loopt een multidisciplinair project om de zorg voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid te verbeteren. Hegeman: “We willen het zelfmanagement van deze patiënten stimuleren en trekken hierbij samen op met de fysiotherapiepraktijk en de apotheek. Ook zijn we bezig om de informatie op onze website en wachtkamerschermen toegankelijker en laagdrempeliger te maken voor deze doelgroep.”

Rekening houden met lage gezondheidsvaardigheden van patiënten is belangrijk, vindt Rebecca. “Je kunt er niet van uitgaan dat patiënten alles begrijpen, bijvoorbeeld wat betreft het innemen van medicijnen. Dat gaat om communicatie, maar ook om logistiek. Patiënten willen graag bij elk consult dezelfde zorgverlener tegenover zich. Dat vraagt om continuïteit en daar proberen we de agendaplanning zo goed mogelijk op aan te laten sluiten.”

Het interview helemaal lezen? Dat kan hier.

Informatie

Wil je meer weten over het multidisciplinaire project in GC Korte Akkeren? Neem contact op met r.hegeman@hpka.nl

Eerder verschenen nieuwsberichten

over beperkte gezondheidsvaardigheden 

over het Achterstandsfonds

­