Mediis Interview Carolien Muit

Carolien Muit is voor huisartsenpraktijken en ketenpartners misschien wel de meest zichtbare medewerker van het bureauteam. Zij is vraagbaak, gesprekspartner én aanspreekpunt voor de huisartsenpraktijken. Het werk van Carolien Muit, onze praktijkondersteunende verpleegkundige kwaliteit, verandert mee met de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. Hoe ziet het werk van Carolien er tegenwoordig uit?

In het begin lag de nadruk op de implementatie van het zorgprogramma COPD, later HVZ, gevolgd door de VVR. Inmiddels wordt de chronische zorg op kwalitatief goed niveau geleverd in de huisartsenpraktijk. De nadruk van haar werk ligt daarom tegenwoordig op het ondersteunen van praktijken en implementatie van beleid en kwaliteit. Het is een breed palet aan werkzaamheden. Carolien: “Ik bezoek regelmatig praktijken, we lopen de systemen betreffende ketenzorg even door en ik geef tips over wat gemakkelijk is om te gebruiken. Daarnaast bespreken we alles wat op tafel komt. Het is ook goed om te horen waar de praktijkondersteuners tegen aan lopen of wat handiger kan. Dit neem ik weer mee en dan kijken we of dit anders zou kunnen."

Carolien vertelt enthousiast: “Ik hou van de dynamiek van mijn werk en van het contact met praktijkondersteuners, assistenten en huisartsen.” Ze gaat graag langs bij praktijken. “Als je elkaar leert kennen, wordt het makkelijker om elkaar te vinden en even te mailen of te bellen, ook voor korte vragen. Naast het bezoeken van praktijken, kan ik telefonisch, per mail of op het forum ook veel vragen beantwoorden.” Carolien vertelt verder: “Mijn werk bestaat voor een groot deel uit regelen en afspraken maken met verschillende partijen. Ik stem veel af en werk samen met kaderartsen, een multidisciplinair Q-team met specialisten en andere disciplines en netwerkpartners en collega’s.” Ze houdt zich ook bezig met het bedenken van de inhoud van scholingen en organiseert deze ook. “Bij alles wat ik doe, gaat het mij om de kwaliteit van zorg voor de patiënt.”

Weten wat er speelt is essentieel voor wat Mediis kan betekenen voor de aangesloten praktijken. Carolien: “Omdat ik veel contact heb met huisartsen en hun praktijkmedewerkers, zie en hoor ik waar het knelt. Mede doordat ik deze knelpunten kan bespreken binnen Mediis kan zo’n onderwerp op de agenda komen bij Mediis. We gaan dan kijken of Mediis hierin een rol kan spelen. Is het alleen een probleem van een bepaalde huisartsenpraktijk, of speelt het regio-breed?” Is dat laatste het geval, dan kan Mediis samen met andere partijen in de regio zoeken naar een oplossing. De andere kant op, werkt het ook! Wat er aan beleid wordt gemaakt op het bureau, kan ik praktische vertalen naar wat er gebeurd op de werkvloer. Het is mooi om zo een brug te kunnen slaan tussen beleid en praktijk.

Tijd is schaars! Het is daarom belangrijk dat de praktijkbezoeken als nuttig worden ervaren, en dus zijn dit altijd afspraken op maat. Als Carolien langs is geweest, dan ben je als huisarts en praktijkmedewerker heel wat informatie rijker en heb je antwoord op vragen, advies en praktische handvatten gekregen.

Ook een afspraak maken met Carolien?

Stuur een mailtje naar c.muit@mediis.nl en ze komt graag bij je langs.

Het interview met Carolien Muit is er één in een reeks interviews waarbij we medewerkers van het bureauteam van Mediis aan het woord laten over hun werk.

­