hulp bij subsidie aanvraag VS en pa

Huisartsen die vanaf september 2023 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden kunnen tot één februari 2023 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. Het wordt steeds moeilijker die zorg alleen op te vangen. Hiervoor heb je een team om je heen nodig. De inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is een manier om de eigen werklast te sturen. 

Huisartsen met ervaring wil je helpen 

Wil je meer informatie over hoe je een VS kan inzetten of over het invullen van de subsidieaanvraag? Bij ons in de regio zijn al een aantal verpleegkundig specialisten (VS) opgeleid. Deze huisartsen willen je graag helpen met informatie en eventueel ondersteuning bieden met de aanvraag. Hoe fijn is dat! Schroom niet en maak hier gebruik van. Interesse? Neem dan contact op met Tessa | t.vanleeuwaarden@mediis.nl dan koppelt zij jou aan één van deze huisarten.

Je kan ook direct contact opnemen met stichting KOH op telefoonnummer 040 – 231 06 20 of via info@stichtingkoh.nl.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen vind je op de website van Stichting KOH

Kans voor huisarts

Nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten. De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Beoordeling

Een onafhankelijke commissie beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of de aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is. De stimuleringssubsidie is geen vooraf vastgesteld bedrag. Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

­