Clientenraad officieel van start vierkant

De gezamenlijke cliëntenraad van Mediis en de HAP is officieel van start! Tijdens een feestelijk moment hebben directeur bedrijfsvoering van Mediis, Arend-Jan Reijnink, directeur zorg van de HAP, Thera de Haan en voorzitter van de cliëntenraad Carine Schuurmans hun handtekening onder de medezeggenschapsregeling gezet. Hiermee is de raad nu officieel benoemd.

Thera de Haan: 'De overlap in huisartsen, patiënten, medische taken en het opereren in het verlengde van elkaars zorg- en dienstverlening, is aanleiding geweest om te kijken naar een gezamenlijke centrale cliëntenraad. Dat is gelukt. Een mooi gezamenlijk initiatief van Mediis en de HAP!' 

clientenraad_Voorzitter_en_AJ_met_taartje.jpgDe komende periode wordt de cliëntenraad ingewerkt op de jaarthema’s en speerpunten van beide organisaties en gaat de raad aan de slag met hun eigen werkplan. Het thema waar de raad zich de komende periode hard voor gaat maken, is de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in de regio. 

Arend-Jan Reijnink: 'Beide huisartsenorganisaties, Mediis en HAP hechten waarde aan de betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van patiënten om zo de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren.'

Beide besturen kijken uit naar een mooie en vruchtbare samenwerking.

In de volgende nieuwsbrief zullen de leden zich verder aan jullie voorstellen. Meer informatie over de opzet en start van de cliëntenraad vind je in een eerder artikel op de nieuwspagina. 

 

­