Kind Jeugd in Gouda

In Gouda is de uitrol van de consulent Kind & Jeugd op 1 mei van start gegaan. Alle praktijken die bij de gemeente hadden aangegeven mee te willen doen, kunnen deelnemen. Mediis heeft samen met de gemeente en het Sociaal Team een uitgebreide pilot bij twee huisartsenpraktijken ondersteund. Deze pilot was van belang om de een goede werkwijze te vinden waarin de rollen en verantwoordelijkheden helder waren.

Daarnaast was een goede inhoudelijke en financiële onderbouwing aan de gemeente van belang, om te kunnen investeren in deze consultenten. Immers, de patiënten die door deze consultenten worden gezien, werden eerder door de huisarts gezien.

Resultaat pilot

Resultaat van de pilot voor alle betrokken partijen:

  • Ouders en jeugdigen zijn positief; zij zijn met name tevreden met de tijd die de consulent kan besteden aan het uitdiepen van de vragen en problemen waar iemand mee naar de huisarts komt.
  • Huisartsen zijn tevreden, want zij worden daadwerkelijk ondersteund door een professional die tijd heeft voor een uitgebreide triage en kennis heeft van de sociale kaart.

Grote winst van de pilot is dat meer dan de helft van alle jeugdigen (59%) geholpen wordt zonder dat hiervoor geïndiceerde jeugdhulp wordt ingezet. Zo blijft geindiceerde jeugdhulp beschikbaar voor de kinderen die dat echt nodig hebben.

Verdere uitrol

Mediis blijft nauw samenwerken met de gemeente en het sociaal team om een goede uitrol te bewaken en uit te breiden. En om de kennis die in deze pilot is opgedaan mee te nemen naar andere gemeenten.

­