Praktijkhouderschap drie daagse leergang

In een tijd waarin de huisartsenzorg in Nederland onder druk staat, zijn er positieve vooruitzichten voor de regio Midden Holland. Mediis en de HAP Midden Holland organiseerden een goed bezochte leergang praktijkhouderschap voor waarnemende huisartsen en hidha’s. De leergang gaf de deelnemers in drie avonden een inkijkje in het leven van een praktijkhouder en gaf hen de eerste handvatten die nodig zijn om het praktijkhouderschap in te vullen.

Huisarts en bestuurslid bij Mediis, Maarten Brinkhuijsen, geeft aan dat een huisarts momenteel moeilijker zijn praktijk kan laten overnemen, omdat het beeld van het hebben van een eigen praktijk vrij negatief is. Vooraf had Maarten dan ook niet verwacht dat er zoveel animo voor de leergang zou zijn, maar met een opkomst van ongeveer 15 deelnemers per avond werden zijn verwachtingen overtroffen.

De thema’s

Gedurende de drie avonden van deze leergang werden verschillende cruciale onderwerpen behandeld om deelnemers voor te bereiden op het traject van praktijkovername.

De eerste avond vond plaats op dinsdag 5 september en stond in het teken van kennismaking en het delen van waardevolle ervaringen van recent gestarte huisartsen. Twee huisartsen die kortgeleden een praktijk hebben overgenomen kwamen aan het woord om hun ervaringen te delen met de deelnemers. De twee huisartsen vertelden met enthousiasme over het praktijkhouderschap en lieten zien dat je binnen een eigen praktijk dingen kan regelen zoals je dat zelf wil; je hebt als praktijkhouder meer vrijheid dan een waarnemer doordat je een werkweek naar je eigen hand kunt zetten.

Op de tweede avond, woensdag 11 oktober, stond het meer formele deel op de planning. Op deze avond stonden de financiële inzichten centraal. Deelnemers leerden over de diverse inkomstenbronnen in een praktijk, zoals inschrijfgelden, verrichtingen, ketenzorg en andere inkomsten. Daarnaast werd uitgebreid uitleg gegeven over hoe een jaarrekening eruitziet, hoe je deze moet lezen en begrijpen en wat er na aftrek van alle kosten overblijft. Op deze avond kwam een praktijkmanager aan het woord die de deelnemers uitlegde welke zaken je als praktijkhouder kan uitbesteden aan een praktijkmanager om het runnen van een praktijk zo goed mogelijk te maken.

De derde en laatste avond stond gepland op 2 nPraktijkhouderschap drie daagse 1ovember en richtte de aandacht op enkele cruciale aspecten van een praktijkovername. Deelnemers leerden over de rol die de gemeente speelt in huisvesting, de verantwoordelijkheden van zorgverzekeraars in het licht van het dreigende tekort aan huisartsen, en de verwachtingen voor de toekomst in de regio. Tevens werd besproken hoe vraag en aanbod in de regio beter op elkaar afgestemd kunnen worden, met als doel om de overdracht van praktijken soepeler te laten verlopen en de continuïteit van huisartsenzorg te waarborgen.

Conclusie en vervolg

Deze drie avonden vormden een uitgebreid en informatief programma om de deelnemers te voorzien van de benodigde kennis en inzichten om de stap naar praktijkhouderschap met vertrouwen te kunnen zetten.

De cursus heeft de in Bodegraven werkende huisarts, Daniëlle Eindhoven, gesterkt in de wens om op termijn een praktijk over te nemen. ‘Ik hoor bij deze cursus heel veel positieve geluiden en merk dat er hele positieve voorbeelden uit voortgekomen zijn, terwijl de landelijke teneur over het algemeen vrij negatief is. Als je ergens tegenaan loopt zijn er altijd mensen die dat al eerder hebben ervaren en uit die ervaringen kan je putten bij het overnemen van een praktijk.’

‘Het is fijn dat we met elkaar in hetzelfde schuitje zitten’

Karien van der Burg is al acht jaar waarnemend huisarts en een van de organisatoren van de bijeenkomsten. Zij ziet een vervolg op de cursus zeker zitten. ‘Ik heb sinds kort de knoop doorgehakt dat ik praktijkhouder wil worden samen met een collega en deze cursus was daarin zeer zinvol. Het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers heb ik als zeer prettig ervaren. Het is fijn om te merken dat we met elkaar in hetzelfde schuitje zitten en elkaar kunnen enthousiasmeren. Het zou fijn zijn als wij als groep elkaar kunnen opzoeken en elkaar kunnen coachen met het starten van een eigen praktijk.’ Ook als het aan Maarten Brinkhuijsen ligt, blijft het zeker niet bij deze drie avonden.

‘We gaan met deze groep nog kijken waar behoefte aan is om ze verder te helpen met het overnemen van praktijken’

­